Kropsbårne hjælpemidler

Et kropsbåret hjælpemiddel er et hjælpemiddel, der ikke kan genbruges af andre.

I menuen kan du se de mest almindelige typer af kropsbårne hjælpemidler.

Ansøgning

Film

Klik på play-knap for at se en film om, hvordan du søger om kropsbårne hjælpemidler. Filmen varer 2:26 min. 

Spørgsmål og svar
 • Kan jeg frit vælge leverandør af et personligt hjælpemiddel?

  Vi har indgået aftale om levering af en række personlige hjælpemidler. Det betyder, at du kan få dit personlige hjælpemiddel uden omkostninger, hvis du vælger at benytte vores leverandør. Det gælder dog ikke ortopædisk fodtøj, hvor du skal betale en del af beløbet selv.

  Du har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal være opmærksom på, at der måske vil være en egenbetaling.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på akutte ansøgninger om hjælpemidler?

  Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter vi og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage. Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage, men der kan være forhold, der gør, at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme:

  • Vi skal tage højde for en særlig indretning
  • Vi skal indhente flere lægelige oplysninger
  • Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling

  Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation.

  Hjælpemidler, hvor ansøgningerne behandles akut:

  • Bleer
  • Katetre
  • Stomimaterialer
  • Diabetesmaterialer
  • Hjælpemidler der skal sikre, at borgeren kan få den nødvendige pleje
  • Hjælpemidler mod tryksår
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler?

  Ved ikke akutte ansøgninger om hjælpemidler træffer vi en afgørelse inden for 20 hverdage, hvis der er lægelig dokumentation for den varige lidelse. Tidspunktet for levering af hjælpemidlet afhænger af leverandøren.

  Eksempler på hjælpemidler der betragtes som ikke akutte:

  • Kompressionsstrømper
  • Ortopædisk fodtøj
  • Fodindlæg
  • Parykker
  • Brystproteser
  • Korsetter
  • Arm- og benproteser
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr. min ansøgning om hjælpemiddel?

  Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger. Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget.

  Hvis du ikke får medhold i din klage, bliver den sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 • Kan jeg få betalt kørsel i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel?

  Du kan få betalt kørsel til nærmeste leverandør, når du får bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Det sker, når den samlede udgift med det billigste forsvarlige transportmiddel er mere end 60 kr. Beløbet er dog 25 kr. for personer, der modtager pension.

  Hvis du bruger en alternativ leverandør, er vi højst forpligtet til at betale for kørsel til det sted, hvor du efter vores sædvanlige praksis ville have fået udleveret hjælpemidlet.

  Kørsel bevilges efter Servicelovens § 112, stk. 3.

 • Efter hvilken lovgivning bevilges personlige hjælpemidler?