Kateterhjælpemidler

Du kan få bevilget kateterhjælpemidler, hvis du har en kronisk lidelse.

For at få kateterhjælpemidler skal du være udredt/behandlet hos din egen læge eller på et sygehus.

Ansøgning (kropsbåret hjælpemiddel)

Hvis du er berettiget til kateterhjælpemidler, sender vi en bevilling til dig og en kopi til leverandøren. Du kan derefter kontakte leverandøren:

 • Mediq Danmark A/S
  Kornmarksvej 15-19
  DK-2605 Brøndby
  Tlf. 36 37 91 30  

Du har mulighed for at vælge en anden leverandør, men du skal være opmærksom på, at der kan blive en egenbetaling.

Spørgsmål og svar
 • Hvor kan jeg få råd og vejledning om inkontinens?

  Du kan få rådgivning, vejledning og udredning af kontinenssygeplejerske og specialuddannet uroterapeut:

  • Kontinenssygeplejerskerne
   Tlf. 58 57 32 53 eller 58 57 44 39
   Hverdage kl. 8.15-9

  Du kan træffe kontinenssygeplejersken efter aftale på klinikkerne:

  • Aktivitetscenteret Midgård
   Skolegade 8
   4200 Slagelse
   Mandag og onsdag, kl. 10.30–14
    
  • Plejecenteret Antvorskov
   Antvorskov Alle 1
   4200 Slagelse
   Tirsdag kl. 10.30–14

  • Sygeplejeklinikken
   Teglværksparken 50
   4220 Korsør
   Hverdage kl. 13–15                    

  Hjemmebesøg

  Kontinenssygeplejersken kan i nogle tilfælde komme  på hjemmebesøg.

  Fysioterapeutisk undersøgelse og træning

  • Fysioterapeutisk undersøgelse og træning foregår primært i:
   Sundhed og Træning
   Grønningen 3
   4200 Slagelse

  Vil du vide mere?

   

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden på akutte ansøgninger om hjælpemidler?

  Ved akutte ansøgninger om hjælpemidler igangsætter vi og behandler vi sagerne i løbet af to hverdage. Fristen for levering af hjælpemidlet er tre hverdage, men der kan være forhold, der gør, at vi ikke kan udlevere det bevilgede hjælpemiddel med det samme:

  • Vi skal tage højde for en særlig indretning
  • Vi skal indhente flere lægelige oplysninger
  • Vi skal foretage måltagning af hjælpemidlet i forbindelse med fremstilling

  Vi vurderer alle ansøgninger individuelt i forhold til ansøgerens situation.

  Hjælpemidler, hvor ansøgningerne behandles akut:

  • Bleer
  • Katetre
  • Stomimaterialer
  • Diabetesmaterialer
  • Hjælpemidler der skal sikre, at borgeren kan få den nødvendige pleje
  • Hjælpemidler mod tryksår
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr. min ansøgning om hjælpemiddel?

  Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til hjælpemiddelafdelingen inden fire uger. Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget.

  Hvis du ikke får medhold i din klage, bliver den sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 • Efter hvilken lovgivning bevilges personlige hjælpemidler?