Kommunal og privat hjemmepleje

Hvis du er visiteret til hjemmepleje, kan du frit vælge, om du vil bruge kommunens hjemmepleje eller en af de godkendte private leverandører. Her kan du se, hvem du kan vælge.

Leverandørerne er delt op i leverandører, der hjælper med praktiske opgaver til fx rengøring tøjvask og indkøb og leverandører, der hjælper med personlig pleje.

Kommunale leverandører
Private leverandører
Indkøb
Siden er sidst opdateret 14. maj 2019