Patientsikkerhed - Indberet utilsigtet hændelse

Giv os besked, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedssystemet.

Hver eneste dag er der mange borgere, der modtager pleje og behandling i sundhedssystemet. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der hændelser eller fejl, som kan skade borgeren.

Som borger eller pårørende kan du hjælpe os med at lære, så vi kan undgå, at andre bliver udsat for det samme. Det gør du ved at indberette hændelsen til Dansk Patient Sikkerheds Database.

Patientsikkerhed
 • Utilsigtede hændelser

  En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af, at

  • det burde ikke være sket
  • det kunne være gjort bedre eller
  • det var tæt på at gå galt.

  En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende

  • får forkert medicin
  • får liggesår
  • får urinvejsinfektion eller lungebetændelse
  • får forsinket pleje eller behandling.

  Det kan også være

  • problemer med teknisk udstyr
  • misforståelser eller tab af information.

   Folder

 • Ikke en klagevej

  Du skal være opmærksom på, at en indberetning af en utilsigtet hændelse ikke er en måde at klage på.

  Når du indberetter en hændelse, så giver du kommunen mulighed for at lære af det, der er sket og forebygge, at det sker igen.

 • Eksempler på hvor hændelsen kan være sket

  Du kan indberette en hændelse under Slagelse Kommunes sundhedsvirksomhed, hvis den er opstået f.eks.:

  • i hjemmeplejen
  • i hjemmesygeplejen
  • på et plejehjem
  • på et botilbud / i sociale sundhedstilbud
  • i sundhedsplejen
  • i misbrugsbehandling
  • i tandplejen
  • i genoptræning
 • Indberet en utilsigtet hændelse

  Du indberetter til Sundhedsstyrelsens database. Her kan du vælge mellem et skema for patienter/borgere og et for pårørende.

  Når du indrapporterer din hændelse, skal du være opmærksom på at vælge det rigtige ”hændelsessted”- altså dér, hvor den utilsigtede hændelse er sket.

  Er hændelsen sket på et botilbud/ hjemmesygeplejen/ plejehjem/ sundhedsplejen og andre kommunale sundhedstilbud, skal du vælge ”Slagelse Kommune”.

  Er hændelsen sket på et hospital/ hos den praktiserende læge/ speciallæger og andre regionale sundhedstilbud, skal du vælge det pågældende ”hændelsessted”.

  Indberet en hændelse

 • Efter indberetningen har fundet sted

  Slagelse Kommune modtager og behandler din indberetning, hvis den utilsigtede hændelse er sket indenfor kommunens sundhedsvirksomhed. 

  Indberetningen om en utilsigtet hændelse er ikke en klage. Som udgangspunkt får du derfor ikke nærmere besked om, hvad kommunen vil gøre for at forebygge at det sker igen.  

   I visse tilfælde kan kommunens risikomanager vælge at kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din indrapportering. Det er derfor vigtigt, at du angiver kontaktoplysninger, f.eks. en mailadresse.

 • Patienterstatning

  Hvis der sker skader i forbindelse med en behandling efter sundhedsloven, kan du søge erstatning. Det gælder både behandlings- og lægemiddelskader.

  Du kan læse mere om patienterstatning og om, hvordan du søger på:

 • Klage over sundhedsfaglig behandling

  Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling, du har fået.

  Læs mere:

Siden er sidst opdateret 14. maj 2019