Integrationsindsatsen

Slagelse Kommune ønsker et nærmiljø, hvor der udvises fælles ansvar for integration og respekt for mangfoldighed

Slagelse Kommunes integrationspolitik sætter
rammerne for integrationsindsatsen, der har fokus på ni forskellige områder:

Arbejde, uddannelse, danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet.

Nyttig information
 • Asylansøgere - Asylcentre

  Udlændingestyrelsen er ansvarlig for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere. Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

  Får en asylansøger opholdstilladelse i Danmark, beslutter Udlændingestyrelsen ud fra fastlagte kriterier og kvoter for fordeling af flygtninge, hvilken kommune pågældende skal starte med at bo i. Det er Udlændingestyrelsen, der suverænt bestemmer visitations-/opholdskommune.

  Først når en flygtning får opholdstilladelse og visiteres til kommunen, bliver Slagelse Kommune part i sagen og kan indhente oplysninger fra Udlændingestyrelsens udlændingeportal og få bemyndigelse til at yde vejledning.

 • Frivillig på flygtningeområdet

  Hvis du gerne vil bidrage og hjælpe flygtninge med at blive integreret, kan du uforpligtende starte med f.eks. at kontakte:

  Røde Kors i Slagelse Jernbanegade 7, 1. sal 4200 Slagelse. Der er åbent hver torsdag kl. 14:00 – 17:00

  eller

  Venligboerne i Slagelse og Omegn. Venligboerne i Slagelse og Omegn har ikke en hjemmeside, men er på

 • Værge for uledsagede flygtningebørn

  Der er stor brug for frivillige, som gerne vil være værge for uledsagede flygtningebørn. En værge bruger regelmæssigt tid på blandt andet almindeligt samvær, noget der er sjovt for den unge, deltagelse i møder, f.eks. med Slagelse Kommune eller Slagelse Sprogcenter.

  En værge giver den unge tryghed og en voksen at henvende sig til. Hvis du vil høre mere om rollen som værge, kan du kontakte:

  • Tværfaglig familiekonsulent Annette Pedersen Mobil: 51 18 89 67
Siden er sidst opdateret 21. september 2020