Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF) er forbindelsen til regionens Børne- og Ungdomspsykiatri. BUF behandler og kvalificerer alle ikke-akutte henvisninger om børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Kort om BUF

Slagelse Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Holbæk samarbejder om en koordineret udredning af børn og unge (0-18 år) med psykiske vanskeligheder.

 

Hvordan foregår det?

Ved formodning om behovet for en børne- og ungdomspsykiatrisk udredning sendes henvisninger fremover til BUF (via PPR's kontor).

Når henviser har sendt henvisning og samtykke til BUF, sker der efterfølgende det at:

  • BUF bekræfter modtagelsen til henviser og familie (de anførte adresser)
  • BUF behandler henvisningen (evt. med supplerende informationsindsamling)
  • BUF kommer med anbefalinger til henviser og familie
  • BUF formidler kontakt til relevante parter. For eksempel direkte henvisning til psykiatri, kontakt til sagsbehandler/PPR m.v.

Akutte henvendelser skal fortsat sendes direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrien, jf. Psykiatrien i Region Sjællands anbefalinger for akutte henvisninger af børn og unge.

Henvisningsskema

Du finder finder henvisningsskemaet i den røde boks mærket 'Selvbetjening' (til højre her på siden).

Hvem kan henvise?

  • Egen læge
  • Socialrådgiver
  • Psykolog

Hvor skal henvisningerne sendes hen?

Henvisninger skal sendes til:

 

Siden er sidst opdateret 1. oktober 2020