Cool Kids

Gratis gruppebehandling for børn/unge med angst.

Der oprettes ikke hold i efteråret 2022 til Cool Kids.

Forløbet udbydes normalt to gange halvårligt for 6 børn i alderen 9-11 år og 6 unge i alderen 12-16 år og deres forældre. Målgruppen er børn, hvor angst og bekymringer er blevet så omfattende, at det i for høj grad påvirker og griber forstyrrende ind i hverdagen og går ud over barnets trivsel og det barnet gerne vil og skal kunne klare i skolehverdagen, fritiden og/eller derhjemme.

Det er en betingelse for visitering til forløbet, at angst er barnets primære udfordring.

I Cool Kids forløbet kommer barnet/den unge til at lære metoder til at bekymre sig mindre og til at se sin angst i øjnene og tackle den bedre. Forældrene vil også lære, hvordan de kan hjælpe til i kampen mod angsten og bekymringerne.

Forløbet strækker sig over 10 gange af 2 timers varighed og følger en gennemprøvet manual baseret på kognitiv adfærdsterapi der gennem forskning har vist sig særdeles effektiv (resultaterne viser at op imod 80% af de børn der gennemfører programmet er angstfrie eller har det mærkbart bedre efter behandlingen). Der lægges således et godt fundament for metoder og håndteringsstrategier som barnet og forældrene kan bruge og bygge videre på gennem livet.

Forældreopbakningen er vigtig

Det er en forudsætning for deltagelse i programmet, at mindst en forælder deltager hver gang og effekten af behandlingen er især afhængig af, at familierne gennemfører de ugentlige hjemmeopgaver.

Da hvert hold maksimalt har plads til 6 børn og deres forældre, vil de børn og forældre der vurderes i målgruppen for programmet, blive indkaldt til for-samtaler. Herefter besluttes det, hvem der visiteres til programmet.

Coolkidscertificeret Cebu Logo Farve

Team 1 (for unge mellem 9-11 år)

Forløbet udbydes forår og foregår i Skælskør mandag formiddag. 

Ved behov for afklarende spørgsmål i forbindelse med dette forløb, er I meget velkommen til at kontakte en af programmets behandlere:

 • Psykolog Inge  Dalsgaard
  tlf.: 51 18 99 54

 • Psykolog Maria Edis
  tlf.: 20 53 53 65

Team 2 (for unge mellem 12-16 år)

Forløbet udbydes forår og foregår i Skælskør torsdag formiddag. 

For yderligere information i forbindelse med dette forløb, er I velkommen til at kontakte:

 • Psykolog Sonja Ramskov
  tlf.: 20 49 56 46
 • Pædagogisk Inklusionsvejleder Lene Petersen
  tlf.: 21 70 85 10

Tilmelding

Tilmeld dig via linket i den røde selvbetjenings-boks.