Cool Kids

Gratis gruppebehandling for børn/unge med angst.

DER GENNEMFØRES IKKE COOLKIDS-FORLØB I FORÅRET 2021 PGA. CORONA

Forløbet udbydes normalt to gange halvårligt for 6 børn i alderen 9-11 år og 6 unge i alderen 12-14 år samt 6 unge i alderen 15-17 år og deres forældre. Målgruppen er børn, hvor angst og bekymringer er blevet så omfattende, at det i for høj grad påvirker og griber forstyrrende ind i hverdagen og går ud over barnets trivsel og det barnet gerne vil og skal kunne klare i skolehverdagen, fritiden og/eller derhjemme.

Det er en betingelse for visitering til forløbet, at angst er barnets primære udfordring.

I Cool Kids forløbet kommer barnet/den unge til at lære metoder til at bekymre sig mindre og til at se sin angst i øjnene og tackle den bedre. Forældrene vil også lære, hvordan de kan hjælpe til i kampen mod angsten og bekymringerne.

Forløbet strækker sig over 10 gange af 2 timers varighed og følger en gennemprøvet manual baseret på kognitiv adfærdsterapi der gennem forskning har vist sig særdeles effektiv (resultaterne viser at op imod 80% af de børn der gennemfører programmet er angstfrie eller har det mærkbart bedre efter behandlingen). Der lægges således et godt fundament for metoder og håndteringsstrategier som barnet og forældrene kan bruge og bygge videre på gennem livet.

Forældreopbakningen er vigtig

Det er en forudsætning for deltagelse i programmet, at mindst en forælder deltager hver gang og effekten af behandlingen er især afhængig af, at familierne gennemfører de ugentlige hjemmeopgaver.

Da hvert hold maksimalt har plads til 6 børn og deres forældre, vil de børn og forældre der vurderes i målgruppen for programmet, blive indkaldt til for-samtaler. Herefter besluttes det, hvem der visiteres til programmet.

Coolkidscertificeret Cebu Logo Farve

Team 1 (for unge mellem 9-11 år)

 Forløbet udbydes forår og efterår. 

Ved behov for afklarende spørgsmål i forbindelse med dette forløb, er I meget velkommen til at kontakte en af programmets behandlere:

 • Psykolog Inge  Dalsgaard
  tlf.: 51 18 99 54

Team 2 (for unge mellem 12-14 år)

 Forløbet udbydes forår og efterår. Tilmeldingsfrist for efterårsholdet 2021 er mandag den 23. august 2021 kl. 12:00.

For yderligere information i forbindelse med dette forløb, er I velkommen til at kontakte:

 • Psykolog Maria Edis
  tlf.: 20 53 53 65
 • Psykolog Sonja Ramskov
  tlf.: 20 49 56 46

 • Pædagogisk Inklusionsvejleder Lene Petersen
  tlf.: 21 70 85 10

Metakognitiv Terapi (for unge mellem 15-17 år)

Forløbene udbydes forår og efterår. 

Ved behov for afklarende spørgsmål i forbindelse med disse forløb, er I meget velkommen til at kontakte en af behandlerne.

 

Tilmelding

Sådan gør du:

Herefter har du to valgmuligheder:

1. Send via E-boks

På grund af personnummerets særlige karakter anbefaler Datatilsynet, at personnumre kun sendes via internettet, hvis der anvendes kryptering. Denne kryptering kan e-boks tilbyde. Send derfor tilmeldingsblanketten via din e-boks til os. Det gør du på følgende måde:

 • Åben din e-boks
 • Vælg "Skriv ny post"
 • Vælg "Modtager"
 • Skriv "Slagelse Kommune" og tryk søg
 • Klik på "Slagelse Kommune"
 • Vælg "Familie, Børn og Unge"
 • Vælg "PPR (Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning)"
 • Udfyld boksen og klik på clipsen (vedhæft fil) for at vedhæfte tilmeldingsblanketten, som du har gemt på din computer.
 • Tryk "Send"

2. Udskriv og send med almindelig post

Husk underskrift! Tilmeldingsblanketten sendes til:

Center for Børn og Unge
PPR/Pædagogisk Udvikling og Inklusion
Willemoesvej 2C
4200 Slagelse