Motorikkonsulenten

Motorikkonsulenterne arbejder med henviste børn, der har sansemotoriske vanskeligheder, som påvirker deres dagligdag og udvikling.

  • Vi ser på, hvordan dit barn leger og bevæger sig i de daglige omgivelser - så vidt det er muligt
  • Hvis vi mener, at der er brug for støtte, vejleder vi de personer der er omkring dit barn
  • Vi rådgiver i, hvordan man kan tilpasse aktiviteter og omgivelser, så motorikken kan blive udviklet

Hvis dit barn har vanskeligheder med sin motorik, eller du som fagperson er i kontakt med et barn, der har motoriske vanskeligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan kontakter du os?

Dit barn kan blive henvist til os gennem det dagtilbud, barnet bruger i hverdagen.

Du er også velkommen til at kontakte motorikkonsulenterne.

Siden er sidst opdateret 15. juni 2021