SSP

SSP er en del af den Kriminalpræventive Enhed (KPE)

SSP samarbejdet har til formål, at forebygge, at børn og unge ikke begår kriminalitet.

SSP samarbejdet har desuden særligt fokus på trivsel, sundhed, livsduelighed.

SSP har fokus på unge, der er i særlig risiko for at mistrives og udvikle kriminel adfærd.

SSP står til rådighed for en indledende uforpligtende samtale vedrørende børn og unge, der har brug for en særlig individ orienteret indsats.

Sådan arbejder vi:

  • Oplysnings- og undervisningsvirksomhed. Vi arbejder præventivt med undervisning i alle skoler, institutioner, ungdoms-/ erhvervsuddannelser.
  • Vi laver opsøgende samarbejder på skoler og til arrangementer med børn, unge og forældre

  • Samtaler og coaching til børn og unge, forældre og andre samarbejdspartner

Kontaktoplysninger: