Forebyggende hjemmebesøg

Kender du én, der på sine ældre dage har svært ved at klare hverdagens opgaver eller oplever sorg og krise? Det kan være et familiemedlem, en nabo, en ven eller måske oplever du det selv.

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til alle, der er fyldt 65 år og som ikke bor i plejebolig eller får personlig hjælp af hjemmeplejen.

Film om forebyggende hjemmebesøg

Formål med besøget

Hjemmebesøget er en fortrolig samtale med en forebyggelseskonsulent om emner, der har betydning for dagligdagen. Den tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, og i ønsker og tanker i forhold til f.eks.:

  • Trivsel og socialt netværk
  • Kost og motion
  • Aktiviteter og interesser
  • Sorg og krise
  • Støttemuligheder og kommunale og frivillige tilbud

Formålet med besøget er først og fremmest at give dig råd og vejledning, så du kan bevare og gerne styrke din sundhedstilstand.

Sådan får du et hjemmebesøg

I det år du bliver 75 år sender vi et brev med tilbud om et besøg. Det er selvfølgelig helt frivilligt.

Når du fylder 80 år, tilbyder vi at besøge dig én gang om året eller efter aftale.

Hvis du ikke er fyldt 75 år, men synes du har brug for et forebyggende besøg, er du meget velkommen til at ringe til os.

Du skal være opmærksom på, at vi som medarbejdere i Slagelse Kommune kan bede dig om ikke at ryge, når vi er på besøg hos dig.

Siden er sidst opdateret 4. april 2019