Veteraner

Tilbud til alle der har været udsendt og deres pårørende, når der er behov for hjælp og støtte.

Veterankoordinatoren giver dig én indgang til kommunen og giver dig et overblik over, hvilke tilbud der er. Veterankoordinatoren hjælper også med at skabe kontakt til de rette personer.

  • Du kan altid aftale tid til en personlig samtale ved at kontakte veterankoordinatoren på:
    Telefon 21 32 27 47
    e-mail heast@slagelse.dk

Individuelle løsninger

Mange tidligere udsendte får psykiske problemer og traumer som følge af oplevelser, de har haft under udsendelsen. Det kan påvirke ens pårørende og omgivelser, hvis man også er ledig, opfatter sig selv som utilstrækkelig, lever i en splittet familie eller lignende.

Veterankoordinatoren tager altid udgangspunkt i veteranen og dennes familie, og planlægger et forløb, der er tilpasset situationen. Her kan veterankoordinatoren også hjælpe med at finde information og være budbringer eller bisidder.

Veterankoordinatoren vejleder og kan forklare de afgørelser, der bliver truffet i din sag. Men veterankoordinatoren foretager ikke sagsbehandling og kan derfor ikke ændre afgørelser, der er truffet.

Vejledning for alle

Alle, der har været udsendt, og som har følger i form af fysiske eller psykiske mén, problemer i familien, med venner eller på arbejdspladsen kan kontakte veterankoordinatoren og høre om, hvilke tilbud og muligheder der er.

Derudover kan pårørende, interne og eksterne fagpersoner, arbejdspladsen, veterancenteret, Forsvaret, andre kommuner og frivillige interesseorganisationer også få hjælp og støtte af veterankoordinatoren.

Vi har udarbejdet en folder om Veterankoordinatoren, der nærmere beskriver muligheder og praktiske informationer om ordningen.

Pårørendecafé

Der afholdes pårørendecafé hver den første onsdag i måneden fra kl. 19.00-21.30 i Ungehuset. Dette er et tilbud til pårørende, om at mødes med andre pårørende der har det ligesom dem selv, da det kan være svært at være pårørende til en veteran, der er psykisk udfordret efter udsendelser. Tilmelding til pårørendecafé er ikke nødvendigt.