Voldsramte

Lever du med vold eller chikane, og har du brug for rådgivning og støtte?

Slagelse Kommune har et tilbud til dig, hvor du helt anonymt kan få råd og vejledning af erfarne rådgivere.

Hvem kan få hjælp?

Alle mænd, kvinder og unge over 18 år bosat i Slagelse Kommune, som er udsat for fysisk /psykisk vold eller chikane kan få hjælp.

Spørgsmål og svar
 • Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg er under 18 år og voldsramt?

  Hvis du er ung under 18 år, kan du få hjælp i Familiehusene i Slagelse Kommune i deres Åben Anonyme Rådgivning.

 • Kan jeg få hjælp hvis jeg akut mangler en bolig?

  Slagelse Kommune skal henvise til husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

  Du er husvild hvis du for eksempel

  • er blevet udsat af din bolig på grund af manglende huslejebetaling
  • har fået din bolig ødelagt ved brand eller lignende
  • har måttet forlade din bolig på grund af ulovlig beboelse eller lignende

  Du betragtes ikke som husvild, hvis du er

  • uden strøm eller vand i din bolig,  da du ikke står uden tag over hovedet
  • studerende og har brug for en bolig i nærheden af din uddannelse
  • ung og for første gang skal flytte fra dine forældre

  Hvilken hjælp ydes?

  Slagelse Kommune henviser til husly mod betaling, hvis du i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe dig husly på anden vis (hos familie, venner mv.). Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for en varig løsning på boligproblemet.
  Slagelse Kommune råder ikke selv over akutboliger.

  Oftest vil du derfor, alt efter den konkrete situation, blive henvist til forsorgshjem, hotel, vandrehjem eller lignende. (Forsorgshjem dog kun for enlige uden børn) 
  Slagelse Kommune henviser IKKE til bolig, hvis der er andre myndigheder, der har pligt til at hjælpe, for eksempel 

  • udlejers pligt til genhusning ved sanering 
  • forsikringsselskabers pligt til genhusning ved brand

  Ansøgning

  Ønsker du at søge om hjælp til akut boligplacering skal du henvende dig til en sagsbehandler i Rådgivning og Udbetaling.
  Sagsbehandleren vil foretage en konkret vurdering af din situation, og behandle din ansøgning hurtigst muligt alt efter hvor hastende karakter den har.  

  Betaling

  Du skal som udgangspunkt selv betale for den anviste bolig.
  Dog må den månedlige leje ikke overstige det beløb, som du normalt ville skulle betale til en husleje.
  I så tilfælde kan der ydes hjælp til det overskydende beløb, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

  Klage

  Du har mulighed for at klage over Slagelse Kommunes afgørelse senest 4 uger fra den dag du modtager afgørelsen.
  Slagelse Kommune revurderer i første omgang klagen.
  Hvis Slagelse Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

  Pligter

  Du har pligt til selv at forsøge at løse dit boligproblem.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rådgivning og Udbetaling 

 • Hvad gør jeg hvis jeg gerne vil skilles?

  Separation og skilsmisse skal søges igennem Familieretshuset.

  Læs om separation og skilsmisse på borger.dk