Tilbud til mennesker med psykisk sårbarhed

Bo- og støttetilbud, rådgivning, transport, undervisning og økonomisk støtte

Tilbud
 • Botilbud

  Hvis du er i en periode af dit liv, hvor du har brug for særlig og udvidet støtte i hverdagen og hjælp til at mestre dit hverdagsliv, har vi forskellige typer af botilbud.

  Personalet i botilbuddet giver hjælp og støtte, både i din egen bolig og i forbindelse med fællesskabet i botilbuddet.

   

 • Handicapkørsel
  Handicapkørsel til fritidsformål er en ordning for dig, som ikke kan benytte de almindelige offentlige transportmidler.
  Læs om handicapkørsel
 • Opsøgende team

  Er du bekymret for en pårørende, en ven eller en borger i forhold til dit arbejde - eller kender du en, der er faldet uden for det offentlige system eller har behov for hjælp til at komme tilbage på sporet? Så er det, det opsøgende gadeteam (§99) du skal have fat i!

  Indsatsen er forankret på Merkurvej 2, 4200 Slagelse og er et tilbud om støtte og kontakt fra det tværfagligt opsøgende gadeteams. Tilbuddet henvender sig til de mest socialt udsatte borgere, der f.eks. er ramt af hjemløshed, misbrug og/eller psykiske og sociale udfordringer. Medarbejderne i teamet er både gadeplansopsøgende og opsøger på bekymringshenvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

  Den opsøgende indsats støtter borgere der f.eks.

  • Har ingen eller kun ringe kontakt til offentlig netværk
  • Der lever isoleret og er i synlig nød og kan have et udækket omsorgs/behandlingsbehov og ikke kan eller vil gøre brug af allerede eksisterende tilbud

  Medarbejderne arbejder relationelt og brobyggende i forhold til den enkelte borgers udtrykte ønske. Det er anonymt at henvende sig og at få støtte fra det opsøgende gadeteam, som ikke har dokumentationspligt.

  Alle henvendelser stiles til mailadresse paragraf99@slagelse.dk eller på telefonnumrene:

  2147 8344 Peter Ringholm
  4027 0792 Jette Andersen
  2178 7862 Iben Jessen

  Udenfor almindelig arbejdstid BENYT:

  6112 6381 

 • Socialpsykiatriske væresteder

  Du har mulighed for at være helt anonym, men du kan også involvere dig i værestedets dagligdag og udvikling.

  Du er velkommen, uanset hvad der er dit udgangspunkt og din situation.

  Der er altid nogen at tale med i værestedet, både medarbejdere og andre borgere. Du har altså mulighed for at få kontakt og støtte, hvis du har det svært i en periode.

  Alle i værestedet ved, hvor svært livet kan være med angst, depression eller andre psykiske vanskeligheder, ligesom medarbejderne er fagligt godt rustet til at kunne vejlede dig

 • Støtte i dagligdagen

  Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte i dagligdagen.

  Formålet med støtten er, at du får en tilværelse på dine egne præmisser.

  Støtten gives ud fra en vurdering af dit funktionsniveau og dine behov i henhold til Servicelovens § 85.

  Støtten ydes af kommunens hjemmevejledere.

Siden er sidst opdateret 22. januar 2020