Fælleslegat for værdigt trængende

I 2018 er der nu et antal legatportioner til uddeling til værdigt trængende med bopæl i Slagelse Kommune.

Legatets bestyrelse har godkendt nedenstående kriterier.

Administrationen af legatet sker i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Rådgivning og Udbetaling.

Kriterier for tildeling af legatportion

Ansøgere med et rådighedsbeløb under nedenstående satser kan tildeles legatbeløb.

Beregning af det månedlige rådighedsbeløb:

Indkomst minus faste udgifter fx husleje, varme, el, forsikringer, licens. (Indtægt fra børneydelser og udgifter til daginstitutionsbetaling medregnes ikke i rådighedsbeløbet)

Enlig uden børn                                kr. 3.000,-

Ægtepar uden børn                           kr. 5.000,-

Pr. barn                                           kr. 1.000,-

Eksempel: Ægtepar med 2 børn = rådighedsbeløb kr. 7.000,-.

Ansøgere med formue over kr. 20.000,- tildeles ikke legatbeløb, selvom kriteriet for rådighedsbeløb er opfyldt.

Rådgivning og Udbetaling kan lægge vægt på andre sociale forhold, i vurderingen af om du er at betragte som værdig trængende.

Ansøgning

Du kan søge om legatet via selvbetjening her på siden, eller du kan hente et ansøgningsskema på Biblioteker og Borgerservice eller på Gørtlergade. 

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er den 7. november 2018. 

Efter fristens udløb vil der blive nedsat en indstillingsgruppe, der tager stilling til, hvem legatportionerne skal gives til. 

Der kan kun uddeles legatportioner ud fra det beløb, der hvert er år er til rådighed for uddeling. 

Hvis du søger efter ansøgningsfristens udløb, vil du få afslag på din ansøgning. 

Afgørelse

Alle ansøgere vil få brev (digitalt) med besked om afgørelsen. 

Afgørelserne kan ikke ankes, men det kan oplyses, at der vil være mulighed for at søge legat igen til næste år. 

Udbetaling

Evt. udbetaling af legatportion vil blive indsat på din NemKonto senest i uge 50. 

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Siden er sidst opdateret 11. oktober 2018