Flyt til Danmark

Anmeld din indrejse

Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt op i Borgerservice og anmelde din indrejse.

 

Flytning til Danmark
 • Hvis jeg flytter til Danmark

  Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse og anden relevant dokumentation. Det kan fx være lejekontrakt, andelsbevis, skøde eller logiværtserklæring.

  Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

  Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.

  Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder.

  • Husk at sætte navn på din nye brevkasse. Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

  Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

  Ophold ud over tre eller seks måneder

  Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

  Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til.

  Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

  Nordiske lande:

  • Danmark
  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du anmelde det til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

  Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Notification of change of address to the national registration office

  To notify change of address to the national registration office, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

  For more information about changing of address and housing in Denmark:

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Oplys om sygesikringsland

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

  • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

  Du skal give oplysningerne, for at Udbetaling Danmark kan afklare, hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen. EU-regler betyder, at det i nogle tilfælde er et andet europæisk land end Danmark, der skal betale. Det land kaldes dit sygesikringsland.

  Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til den kommune, du flyttede fra i Danmark.

  Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 11. november 2021