Folkeregister

Betjen dig selv med NemID, når det passer dig.

Bopælsattest

En bopælsattest kan anvendes som dokumentation for tidligere eller nuværende adresse.

Adresseforespørgsel

Med en adresseforespørgsel kan du få oplyst en persons aktuelle folkeregisteradresse. Du kan få aktuelle navne- og adresseoplysninger, medmindre personen har navne- og adressebeskyttelse.

Beboerforespørgsel

Du kan få oplyst antal personer, der er registreret på en adresse, hvis du selv er ejer af eller beboer på adressen.

 

Flytning i Danmark
 • Oplys kommunen om ny adresse og vælg læge

  Du har pligt til at oplyse din nye adresse senest fem dage, efter du har skiftet bopæl. Flyttedatoen er den dag, du faktisk er flyttet ind. Det vil sige, når du har flyttet dine ejendele og overnatter på adressen.

  • Du kan melde flytning for dig selv og for de øvrige beboere i husstanden.
  • Du kan tidligst anmelde flytning fire uger, før du skifter adresse.
  • Du skal melde din flytning digitalt, og du vælger samtidigt din læge.
  • PostNord får automatisk besked om din flytning, når den træder i kraft. (Dog ikke, hvis du har navne- og adressebeskyttelse.)
  • Husk at sætte navn på din nye brevkasse. Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl.
  Midlertidig adresseflytning

  Har du i en afgrænset periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du give dine afsendere besked.

  Navne- og adressebeskyttelse

  Hvis du ønsker navne- og adressebeskyttelse, skal du huske at søge om det i forbindelse med din flytteanmeldelse.

  Bemærk også, at du selv skal give besked til PostNord, hvis du har eller vil have navne- og adressebeskyttelse hos dem. Dermed frabeder du dig videregivelse af information til andre distributionsselskaber end PostNord.

  Obligatorisk digital selvbetjening

  Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

  Bøde

  Hvis du ikke anmelder din flytning i tide, kan du få en bøde.

  Hvad er en c/o-adresse?

  Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

  Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværtserklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Valg af læge ved flytning

  Det er gratis at skifte læge, når det sker samtidigt med din flytteanmeldelse til kommunens folkeregister. Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  Du kan læse mere om reglerne for at skifte læge på siden 'Valg af læge'.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Kommunen kan ændre din adresse i CPR

  Kommunen har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

  • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du er registreret med i CPR
  • eller du nægter at ændre din adresse.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor længe bliver min post eftersendt?

  Når du har meldt flytning, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye adresse de følgende seks måneder.

  Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver sendt retur til afsenderen.

  Har du i en afgrænset periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du give dine afsendere besked.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Flytte hjemmefra

  Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at melde flytning til kommunen.

  Du kan sende en flyttemeddelelse til kommunen via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret'. PostNord får automatisk besked om din nye adresse.

  Meddel selv adresseændring til dine øvrige kontakter. Fx: Din arbejdsgiver, blodbanken, diverse abonnementer, fritidsaktiviteter, konto- og medlemskort, din tandlæge og andre.

  Under 18 år

  Det er dine forældre, som bestemmer, hvor du skal bo, indtil du bliver myndig som 18-årig. Hvis du skal flytte adresse alene, skal din forælder med forældremyndighed lave flytteanmeldelsen.

  Hvis det går dårligt derhjemme, kan du få hjælp i kommunen. Børnetelefonen kan guide dig til den bedste hjælp. Ring til Børnetelefonen på 116 111.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Børn og flytning

  Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest. Det gælder også, hvis I som forældre bor hver for sig, og uanset hvem af jer, der er bopæls- eller samværsforælder.

  Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du varsle det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

  Hvordan anmelder jeg adresseændring for mit barn?

  Når dit mindreårige barn skal flytte adresse, skal det anmeldes i den kommune, hvor barnet skal bo. Inden flytningen af dit barn kan blive registreret i CPR, skal kommunen tage stilling til, om den anmeldte flytning kan accepteres. Kommunen skal fx partshøre den forælder, der ikke flytter med, hvis han / hun ikke over for kommunen har accepteret flytningen.

  Den anden forælder får et brev fra kommunen, et partshøringsbrev.

  • Ved enighed mellem forældrene registrerer kommunen den nye adresse for barnet.
  • Ved uenighed mellem forældrene beder kommunen om flere oplysninger om barnets faktiske ophold. Derefter træffer kommunen en afgørelse
  Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets bopæl?

  Registreringen har både betydning for tildelingen af offentlige ydelser og tilskud og for jeres bidrag til forsørgelsen af barnet.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til din bopælskommune.

  Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 30. september 2022