Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni for nye statsborgere

Tilmeldingsfristen til grundlovsceremonien den 27. september er overskredet.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Når du er indstillet til at blive dansk statsborger, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien er en uformel reception af ca. 1½ - 2 timers varighed - afhængig af deltagerantal. Til ceremonien vil borgmesteren holde en tale, og du skal underskrive en erklæring om, at du vil overholde dansk lovgivning. Derudover skal du udveksle et håndtryk med borgmesteren.

Du vil få udleveret dit statsborgerretsskabsbevis ved ceremonien og der vil blive serveret lidt sødt samt et glas vin/vand/kaffe. Du har mulighed for at medbringe 3 gæster. Der vil også være mulighed for at få taget billeder med dit eget kamera/telefon.

Kommunen kan alene afholde grundlovsceremoni for ansøgere med bopæl i Slagelse Kommune.

Tro- og loveerklæring

Du har fra udlændinge- og integrationsministeriet modtaget en tro- og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold, som du skal underskrive og returnere til ministeriet senest 10 hverdage før datoen for afholdelse af ceremonien.

Det skal du medbringe

Til grundlovsceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto, så vi ved, at det er den rette person, som får tildelt dansk statsborgerskab.

Gyldig legitimation med foto er:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS land-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvornår

Der holdes grundlovsceremoni

  • Tirsdag den 27. september 2022 kl. 16 – 18

Hvor

  • Ceremonien holdes i kantinen på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, Slagelse.

Tilmeld dig

  • Tilmeld dig ceremonien via den røde boks "Selvbetjening" her på siden.

Ansøgere skal tilmelde sig, for at deltagerlisten kan indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet rettidigt.

Frist for tilmelding

  • Fristen for tilmelding til grundlovsceremonien er overskredet

 

Siden er sidst opdateret 9. september 2022