Legat for værdigt trængende

Nu kan du søge om et legat, hvis du er ”værdigt trængende” og bor i Slagelse Kommune.

For at kunne søge et legat som ”værdigt trængende”, skal dit rådighedsbeløb om måneden være lavere end nedenstående beløb.

Enlig uden børn              3.000 kr i rådighedsbeløb

Ægtepar uden børn         5.000 kr i rådighedsbeløb

Pr. barn                          1.000 kr i rådighedsbeløb

Eksempel: Ægtepar med 2 børn = 7.000 kr i rådighedsbeløb

Hvis du har en formue på over 20.000 kr, kan du ikke få tildelt et legatbeløb, selvom du overholder satsen for rådighedsbeløb.

Rådgivning og Udbetaling kan lægge vægt på andre sociale forhold i vurderingen af, om du er at betragte som værdig trængende.

Sådan udregner du dit månedlige rådighedsbeløb

Sådan udregner du, hvor stort et beløb du har til rådighed hver måned:

Indkomst minus faste udgifter (fx husleje, varme, el, forsikringer, licens)

Indtægt fra børneydelser og udgifter til betaling af daginstitution medregnes ikke i rådighedsbeløbet.

Ansøgning

Du kan søge om legatet via selvbetjening her på siden, eller du kan hente et ansøgningsskema på Biblioteker eller i Borgerservice. 

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er den 13. november 2020. Hvis du søger efter ansøgningsfristens udløb, vil du få afslag på din ansøgning. 

Efter fristens udløb tager en indstillingsgruppe stilling til, hvem legaterne skal gives til. Indstillingsgruppen kan kun uddele legater ud fra det beløb, der er i puljen til uddeling.

Afgørelse

Alle ansøgere vil få brev (digitalt) med besked om afgørelsen.
Afgørelserne kan ikke ankes, men du kan søge legat igen næste år.

Udbetaling

Evt. udbetaling af legatportion vil blive indsat på din NemKonto senest i uge 50.

Om fælleslegatet

”Fælleslegatet for værdigt trængende i Slagelse Kommune” kan søges af alle. Bestyrelsen for legatet har godkendt kriterierne for tildeling, og Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling står kun for selve administrationen af uddeling af legaterne.

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Siden er sidst opdateret 20. oktober 2020