Førtidspension

Du har mulighed for at få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat

Førtidspension - Samtykke

Hvis du ønsker at søge førtidspension, skal du kontakte Jobcentret. Før Jobcentret kan behandle din ansøgning om førtidspension, skal du udfylde samtykke til, at Jobcentret må hente oplysninger om dig. Oplysninger, som skal bruges til at behandle din ansøgning om førtidspension.

Hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte Jobcentret, Slagelse Kommune, hvis du vil høre, hvor langt din sag om førtidspension er kommet.

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din førtidspension.

Førtidspension tilkendt efter 2003
 • Kan jeg få førtidspension?

  Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

  Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

  For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Kommunen vurderer, om du har ret til førtidspension

  Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

  Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Kommunen træffer afgørelser om førtidspension. Er du uenig med kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning
Spørgsmål og svar
 • Hvem behandler min sag om førtidspension?

  Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Hvis du vil søge førtidspension, skal du henvende til Jobcentret.

  Det er udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

   

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente en afgørelse i min sag om førtidspension?

  Du kan forvente en afgørelse i din sag om førtidspension inden 3 måneder efter at sagen er rejst i henhold til Lov om Social Pension.

  Fristen er den samme uanset om du selv søger førtidspension eller om sagen indstilles fra Jobcentret. 

 • Hvordan beregner jeg min førtidspension?

  Det er Udbetaling Danmark, som beregner din pension.

  Du kan læse mere om hvordan på borger.dk

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis min situation ændrer sig?

  Du skal give besked til Udbetaling Danmark, hvis:

  • Din samlivsstatus ændres, fx hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever.
  • Du flytter.
  • Din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får afkast af formuen.
  • Der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster
  • Der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.

  Du skal også give besked til Udbetaling Danmark, hvis du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz - dog ikke Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.

Siden er sidst opdateret 24. februar 2022