Seniorførtidspension

Hvis du vil søge om seniorførtidspension skal du henvende dig på Jobcentret.

Seniorførtidspension
 • Kan jeg få seniorførtidspension?

  Seniorførtidspension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

  Det er et krav, at:

  • du har højst fem år til folkepensionsalderen
  • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.
  • det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde.

  Du kan søge om seniorførtidspension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorførtidspension. Når du har søgt om seniorførtidspension, undersøger kommunen først, om du opfylder betingelserne for at søge om seniorførtidspension. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige kompetencer, du allerede har for at kunne have et job.

  Kommunen må ikke iværksætte aktiviteter for at udvikle din arbejdsevne, som led i at den behandler din ansøgning om seniorførtidspension.

  For at få seniorførtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

  Når du har fået tilkendt seniorførtidspension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som andre førtidspensionister.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorførtidspension.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Kommunen træffer afgørelser om førtidspension og seniorførtidspension. Er du uenig med kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning
Siden er sidst opdateret 6. december 2019