Seniorpension

Hvis du ønsker at søge seniorpension, skal du kontakte din sagsbehandler på Jobcenter Slagelse.

Din sagsbehandler forbereder din ansøgning til Rådgivning og Udbetaling i kommunen, der skal afgøre om du har ret til seniorpension.

Seniorpension
 • Betingelser

  Du skal opfylde følgende betingelser for at søge seniorpension: 

  • Der er højst 6 år til du kan gå på folkepension. Du kan søge 6 måneder før du opfylder kravet.

  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

  • Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til arbejdstimer mindre.

  • Du skal være dansk statsborger.

  • Du skal bo fast i Danmark.

  • Du skal have boet i Danmark i 3 år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

  • Der er særlige regler, hvis du har boet og arbejdet i udlandet eller hvis du er flygtning.
 • Hvordan søger jeg seniorpension?

  Hvis du ønsker at søge seniorpension, skal du kontakte din sagsbehandler på Jobcenter Slagelse.

  Din sagsbehandler forbereder din ansøgning til Rådgivning og Udbetaling i kommunen, der skal afgøre om du har ret til seniorpension.

  • Du skal dokumentere beskæftigelseskravet. Dette gør du ved at trække en liste på ATP og ved hjælp af dit CV. Du skal sende dette til din sagsbehandler i Jobcenter Slagelse 

  • Din sagsbehandler sender dette til Rådgivning og Udbetaling, som vurderer om du opfylder kravene til ordningen.
 • Hvis du opfylder beskæftigelseskravet

  Hvis du opfylder beskæftigelseskravet: 

  • Skal din sagsbehandler vurdere din arbejdsevne i forhold til dit seneste job, som du har haft i 12 måneder eller mere. 

  • Din sagsbehandler i Jobcenter Slagelse kan ved behov indhente helbredsmæssige oplysninger. 

  • Din sagsbehandler i Jobcenter Slagelse indhenter oplysninger fra din arbejdsgiver, hvis du er i et ansættelsesforhold. 

  • Din sagsbehandler i Jobcenter Slagelse, færdigbehandler herefter din ansøgning og sender den til Rådgivning og Udbetaling.
    
  • Rådgivning og Udbetaling træffer en afgørelse om din ret til Seniorpension.

  Hvis du ikke opfylder betingelserne for seniorpension, træffer Rådgivning og Udbetaling afgørelse med det samme og orienterer dig om dette. 

  • Rådgivning og Udbetaling giver Jobcenter Slagelse besked om afgørelsen.
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 2. oktober 2020