Personligt tillæg

Personligt tillæg er for dig der er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du

 • modtager folkepension
 • modtager førtidspension jf. gamle regler fra før 1. januar 2003
 • er økonomisk særlig vanskeligt stillet

Personligt tillæg er tilskud til rimelige og nødvendige udgifter.

Ansøgning

Når du søger om personligt tillæg, skal du vedlægge dokumentation for det du søger om tilskud til, samt for dine faste udgifter.

Ansøgningsskema ligger under selvbetjening eller du kan hente det i vores Borgerservicecentre. Ansøgningen skal sendes til Pensionsområdet, Gørtlergade 4, 4200  Slagelse. Ønsker du at aflevere ansøgningen personligt til din sagsbehandler, skal du bestille tid i forvejen.

Som hovedregel skal du søge inden du betaler udgiften.

Betingelser

Når du søger vil der ske en konkret individuel vurdering af om

 • udgiften er rimelig og nødvendig
 • du ud fra dine samlede økonomiske forhold er særligt vanskelig stillet

Hvad ydes

Som hovedregel fastsættes tilskuddet ud fra en konkrete individuel vurdering. Tilskuddet ydes uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Personligt tillæg kan ydes som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse.

Pligter

Du skal medvirke til, at Pensionsområdet modtager de nødvendige oplysninger til brug ved behandling af din ansøgning.

Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan jeg forvente at min ansøgning om personligt tillæg er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

Siden er sidst opdateret 31. oktober 2018