Tilskud til briller

Du kan søge tilskud til briller efter pensionsloven og lov om førtidspension

Udvidet Helbredstillæg

Hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til briller, er det vigtigt, at du søger om tilskud, inden du bestiller brillerne.

Tilskud

Hvis du er pensionist kan du søge om tilskud til briller efter reglerne om udvidet helbredstillæg.

Du skal søge om tilskuddet, inden du bestiller brillerne eller får udført behandlingen.

Du kan søge tilskud til almindelige briller eller læsebriller.

Tilskuddet bliver beregnet ud fra prisen på en standardbrille hos optiker Louis Nielsen, idet Slagelse Kommune har indgået prisaftale på området.

Det betyder, at vi yder op til 85 % i tilskud på udvalgte briller, og tilskuddet ligger på ca. 80 kr. Der er derfor tale om en bevilling, som også indebærer en egenbetaling.  

En standardbrille består af stel og henholdsvis enkelt glas og bifokale glas.

Når vi får din ansøgning, skal vi vurdere, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Det endelige tilskud afhænger af din tillægsprocent, og gives som et engangsbeløb.

Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan jeg forvente at min ansøgning om helbredstillæg er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening?

  Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene, hvor du bliver undtaget for digital selvbetjening og får udleveret en papir blanket.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2019