Tilskud til fodpleje

Flere forskellige muligheder for hjælp til fodpleje

OBS: Du kan ikke få tilskud til fodbehandling, som du selv kan varetage.

Fodhygiejne

Kommunen kan bevilge hjælp via hjemmeplejen til almindelig personlig pleje, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke selv kan udføre den almindelige fodpleje. Hjælpen ydes efter servicelovens regler om personlig pleje. Du kan få hjælp til: 

 • vask
 • negleklipning
 • indsmøring med creme

Det er hjemmeplejen, der bevilger hjælp til fodhygiejne.

Helbredstillæg - sundhedsloven

Hvis du er pensionist og har helbredskort, kan kommunen yde tilskud til egenbetaling af fodbehandling bevilget efter sundhedsloven på grund af 

 • Diabetes (sukkesyge)
 • Nedgroede negle
 • Svær leddegigt
 • Arvæv efter strålebehandling 

Det er et krav, at behandling foretages ved statsautoriseret fodterapeut med ydernummer. 

Hvis du vil søge om tilskud, skal du fremsende kvitteret regning fra fodterapeuten. 

Udvidet helbredstillæg

Du kan få tilskud til fodhandling via udvidet helbredstillæg, hvis du er pensionist, og har brug for fodbehandling på grund af sygdom i fødderne (fx ligtorne, fodvorter eller svær hårdhudsdannelse).

Inden du begynder behandling, skal du søge om

 • Udvidet helbredstillæg 
  (den røde boks på denne side)
  Du skal ikke vedlægge udtalelse fra fodterapeut/fodplejer
Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan jeg forvente at min ansøgning om helbredstillæg er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening?

  Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene, hvor du bliver undtaget for digital selvbetjening og får udleveret en papir blanket.

Siden er sidst opdateret 31. oktober 2018