Tilskud til tandproteser

Her kan du læse om din mulighed for at søge om tilskud til tandproteser som pensionist

Udvidet helbredstillæg

Hvis du er pensionist kan du søge om tilskud til tandprotese som udvidet helbredstillæg.

Du skal søge om tilskud inden du bestiller protesen eller starter på behandlingen.

Du kan få et tilskud, som svarer til prisen på den billigste tandprotese som kan tages af, og som dækker dine behov.

Vi vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Du får et evt. tilskud udbetalt på én gang.

Aftagelig protese

En aftagelig tandprotese, er en protese der kan tages af, og som erstatter mistede tænder.

Fx:

 • Delproteser, ved delvist tandtab i over- eller underkæbe
 • Helproteser, ved tab af alle tænder i over- eller underkæbe
 • Helsæt, ved tab af alle tænder i munden 

Faste proteser

Udgifter til faste tandproteser er ikke omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg.

En fast tandprotese er en tandprotese der ikke kan tages af og som erstatter hele tænder eller dele af tænder. Fx:

 • fastcementerede tandkroner (hel- eller delkroner)
 • fastcementerede broer
 • implantater 

Hvis du ønsker en fast protese, får du et tilskud som svarer til prisen på den billigste tandprotese som kan tages af, og som dækker dine behov.

Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan jeg forvente at min ansøgning om helbredstillæg er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2019