Socialt bedrageri

Slagelse Kommune gør en stor indsats for at hindre socialt bedrageri. Læs hvordan du anmelder socialt bedrageri

Anmeld socialt bedrageri

Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen.

Anmeld socialt bedrageri anonymt

Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anonymt anmelde det.

Bemærk at anonyme oplysninger ikke har nogen bevismæssig værdi, og kun kan bruges til at indlede en undersøgelse.

Kontrolgruppen

I alle sager hvor det skal afgøres, om parterne er enlige eller samboende beror det på en konkret individuel vurdering, og der anvendes forskellige parametre i denne vurdering, herunder hvor tit parterne overnatter på samme adresse.

Lad os først slå fast at Slagelse Kommune ikke har ønske om at begrænse vore borgeres aktive sociale liv og samliv.

Korrekte ydelser

Ønsker du blot at sikre, at du modtager de korrekte ydelser, kan du henvende dig til den afdeling, hvorfra du modtager ydelser eller til Kontrolgruppen.

Spørgsmål og svar
 • Hvad er kontrolgruppens formål?

  Kontrolgruppens formål er at sikre, at borgerne er berettiget til, at modtage de ydelser som det offentlige udbetaler.

  Det handler ikke om at forfølge borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser. Tværtimod drejer det sig om at sikre den almindelige skatteborger samt de borgere, som har et berettiget krav på ydelser, mod det misbrug af offentlige midler, som socialt bedrageri er.

 • Udfører Kontrolgruppen også kontrol af virksomheder?

  Ja Kontrolgruppen udfører også kontrol af virksomheder. Opgaven i virksomhederne er at kontrollere mod:

  • Social dumping
  • Dobbeltforsørgelse
  • Arbejds- og opholdstilladelse

   

 • Hvad er socialt bedrageri?

  Det er socialt bedrageri, hvis en borger - mod bedre vidende - uberettiget får udbetalt f.eks. boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, friplads i daginstitution, pensioner, sygedagpenge eller andre former for sociale ydelser.
  Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet og/eller krav om tilbagebetaling af en uberettiget ydelse.

  Behandler også andre typer af sager

  Der er ikke altid aktive ydelser i de sager kontrolgruppen behandler. Gruppen kan også undersøge sager som for eksempel falsk identitet, fiktivt ægteskab, ophold uden opholdstilladelse etc.

  Fiktiv adresse med henblik på, at opnå højere ydelse fra Statens uddannelsesstøtte kan ligeledes blive undersøgt.

  Også sådanne sager kan overdrages til politiet ved begrundet mistanke.

 • Hvornår er du enlig?

  Hovedreglen er, at man betragtes som værende enlig, når man ikke lever i et ægteskab eller i et forhold der kan sammenlignes med et ægteskab.
  Ægteskabslignende forhold består, når:

  • parterne reelt har samme bopæl
  • parterne yder økonomisk bidrag til fælles husførelse
  • parterne arbejder sammen i hjemmet eller bidrager på anden måde til den fælles husførelse
  • den ene af parterne helt eller delvist forsørges af den anden part.

  Ifølge lov om Det Centrale Personregister skal man have sin adresse der, hvor man opholder sig mest, regelmæssigt sover og har sine personlige ejendele.

 • Hvad er dine pligter, når du modtager ydelser fra det offentlige?

  Det er vigtigt, at Slagelse Kommune får besked om ændringer i dine personlige forhold. Det kan handle om ændringer i dine indkomstforhold eller at du skal ændre din adresse i folkeregisteret. Den adresse du er registreret på, skal være den adresse, hvor du opholder dig mest, hvis du ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, sygdom eller lignende og hvor du har dine ejendele. Det gælder ikke kun i forhold til sociale ydelser, – men er også vigtigt, hvis andre skal have fat i dig i forbindelse med for eksempel en pårørendes sygdom, tilkald
  af ambulance, politi eller lignende.

  Vi skal også have besked, hvis der er flyttet nogen ind hos dig. Det kan nemlig have stor betydning, hvis du modtager sociale ydelser.

 • Hvor tit må jeg være sammen med min kæreste, når jeg får ydelser som enlig?

  Når der vurderes om du er reelt enlig, ser man på hvor tit I er sammen og hvor mange fælles huslige ting I gør som f.eks.:

  • Indkøb – hvor ofte handler parterne sammen og hvem betaler indkøb, børnetøj etc. 
  • Madlavning – hvor ofte laver parterne mad sammen og spiser sammen 
  • Udføres der fælles rengøring eller i hvilket omfang ydes der indbyrdes hjælp til dette
  • Tøjvask – vasker parterne tøj sammen eller vasker den ene part for den anden
 • Hvor tit må min kæreste og jeg sove sammen, når jeg får ydelser som enlig?

  Når du får ydelser som enlig, vil man se på hvor tit din kæreste og dig sover sammen og i det hele tager er sammen.

  Der vil blive kigget på om der er et fast mønster, om det er hver uge, hver måned, hver weekend, i ferier eller lignende.

  • 1 x ugentlig – vil normalt ikke blive opfattet som samboende
  • 2 x ugentlig – vil umiddelbart ikke blive opfattet som samboende
  • 3-4 døgn - gråzone, vil bero på en individuel konkret vurdering
  • 5 x ugentlig – vil umiddelbart blive betegnet som sammenboende
  • 6 - 7 x ugentlig -  er samboende 
 • Hvornår har man fælles husførelse?

  Ved fælles husførelse lægges der blandt andet vægt på:

  • Fælles økonomi – er der fælles eller adskilt økonomi 
  • Fælles konti – har parterne en eller flere fælles konti, købekort, lån eller lign.
  • Har parterne bil, sommerhus, båd sammen
 • Ser man på noget specielt når man har børn sammen?

  Her vil man se ud fra forskellige ting, om man er vurderet reelt enlig f.eks.:

  • Hvem henter og bringer børnene fra daginstitution, skole, fritidsklubben
  • Henter forældre/parterne børnene sammen
  • Hvor ofte spiser forældrene sammen med børnene / hos hvem
  • Tager man på ferie sammen med børnene
  • Optræder man udad til som et par
  • Hvem betaler ekstra udgifter i forbindelse med børnene
  • Ved børnene at forældrene ikke bor sammen
 • Arbejds- og opholdstilladelse

  Hvis man allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse, behøver en person ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark.

  Det er arbejdstagerens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Som arbejdsgiver har du dog også pligt til at sikre at forholdene er i orden, idet du og den ansatte kan straffes med bøde eller fængsel, hvis det ikke er tilfældet.

  For den ansatte kan der ligeledes blive tale om udvisning af Danmark

 • Hvad er dobbeltforsørgelse?

  Dobbeltforsørgelse er, hvis du eller en medarbejder – samtidig – modtager løn og social ydelse, f.eks. kontanthjælp, fuldtids sygedagpenge mv.

  Kommunen kan komme på kontrolbesøg, såfremt du som virksomhedsindehaver er helt eller delvist sygemeldt.

 • Hvad er social dumping?

  Der findes ikke en entydig definition af begrebet ’social dumping’. Normalt bruges begrebet social dumping om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn - og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Det sædvanlige danske niveau betyder, at vilkårene skal kunne måle sig med de vilkår, som gælder efter overenskomsten for det pågældende faglige område. 

  Social dumping bruges også om situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring

Siden er sidst opdateret 25. november 2021