Alvorlig sygdom

Tilbud og hjælp ved kritisk og alvorlig sygdom

Demens
Kritisk sygdom - rådgivning
Kræft
Orlov eller Plejevederlag
Senhjerneskade tilbud
 • Bolig
  Herunder kan du finde oplysninger om, hvilken hjælp, du kan få, hvis du er senhjerneskadet.
 • Genoptræning
  Her finder du oplysninger om træning og genoptræning.
  Læs om træning
 • Handicapkørsel
  Handicapkørsel til fritidsformål er en ordning for dig, som ikke kan benytte de almindelige offentlige transportmidler.
  Læs om handicapkørsel
 • Ledsagerkort

  Hvis du har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum, kan du få et ledsagerkort.

  Det er Danske Handicaporganisationer, som bevilger ledsagerkort.

  Hvis du er afhængig af en ledsager for at kunne tage med toget eller for at kunne komme til sociale eller kulturelle aktiviteter, har du mulighed for at søge om et ledsagerkort. 

  Kortet giver ret til gratis at medbringe en ledsager til for eksempel Tivoli eller ved rejser med DSB.

 • Ledsagerordning
  Er du mellem 12 og 67 år og ikke kan færdes ude alene, kan du få en ledsager i op til 15 timer om måneden.
  Læs om ledsagerordning
 • Parkeringskort

  Det er Danske Handicaporganisationer, som udsteder parkeringskort til personbiler.

  Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

  Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

 • Ledsagerordning, dækning af udgifter
  Har du en ledsagerordning, kan du få dine udgifter dækket.
  Læs mere om dækning af udgifter
 • Erhvervsrettet rehabilitering

  CSU-Arbejdsliv tilbyder afklaring af arbejdsevne for borgere, der er udenfor eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet grundet følger efter:

  • Hjerneskade
  • Hjernerystelse
  • Psykiske lidelser
  • Stressbelastning
  • Belastet livssituation

  Det faglige fundament er en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i neurofaglig viden.

  Forløbene har en pædagogisk dimension, idet fokus er, via samtaler og praktik, at indsamle viden om borgers liv, hvilket omfatter en løbende fælles udforskning af borgerens deltagelsesbetingelser, som implicerer muligheden for udviklende og kvalificerende erfaringer.

  Forløbene afsluttes med en ’funktionsbeskrivelse’, som er en grundig tværfaglig analyse af borgerens deltagelsesbetingelser i og på tværs af arbejds-, familie- og fritidsliv. Funktionsbeskrivelsen anvendes som dokument, når sagen skal fremlægges for rehabiliteringsteamet.

  CSU-Arbejdsliv er et betalingstilbud, og henvendelse sker via sagsbehandler på jobcentret.

  Jobcenter Slagelse har en forhandlet abonnementsaftale og kan henvise indenfor rammerne af denne.

  For mere information om CSU-Arbejdsliv henvises til vores:

   

 • Storebælt Handicap

  Hvis du har en invalidebil eller har et parkeringskort, kan du få rabat med en Storebælt Handicap.

  Det er Danske Handicaporganisationer, som bevilger Storebælt Handicap.

  Storebælt Handicap er en særlig rabatordning for dig, der har invalidebil eller parkeringskort.

  Med en Brobizz kan du køre over broen og få en rabat på 20 %.

 • Neuropædagogisk støtte
  Du kan søge om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til at udvikle dine færdigheder, hvis du har behov for det.

  Har du en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte i dagligdagen.

  Formålet med støtten er, at du får en tilværelse på dine egne præmisser.

  Støtten gives ud fra en vurdering af dit funktionsniveau og dine behov i henhold til Servicelovens § 85.

  Støtten ydes af Neuropædagogisk team.

  Vil du vide mere

 • Hjerneskadekoordinator

  Målgruppe

  Voksne, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er fremadskridende.

  Det drejer sig om personer, som har følger efter:

  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • hovedtraume efter ulykke
  • iltmangel, infektion eller godartede svulster

  Hjerneskadekoordinatoren kan

  • være med til at skabe sammenhæng mellem sygehus og Slagelse Kommune.
  • hjælpe til med at koordinere et sammenhængende rehabiliteringsforløb, der sikrer samarbejdet mellem de fagpersoner, der er involveret. Det kan være fx være hjemmehjælp, fysio- og ergoterapeut, sagsbehandler, talepædagog eller handicaprådgiver. Koordinatoren kontakter de relevante fagpersoner og koordinerer indsatsen.
  • orientere om de tilbud, der findes også efter endt rehabilitering.

  Målet med hjerneskadekoordinatorens arbejde er at skabe gennemskuelighed og tryghed for den ramte og de pårørende gennem hele rehabiliteringsforløbet.

  Vil du vide mere

  Hjerneskadekoordinator for voksne 18-64 år

  • Merete Berger
   CSU Slagelse
   Rosenkildevej 88 B
   4200 Slagelse
   e-mail merbe@slagelse.dk  
   Tlf. 58 57 57 20 /  24 95 81 36

  Hjerneskadekoordinator for ældre 65+

  • Lena Fisker Larsen
   CSU Slagelse
   Rosenkildevej 88 B
   4200 Slagelse
   e-mail lelaa@slagelse.dk 
   Tlf. 58 57 57 52 / 24 92 01 44

  Folder

   

 • Center for Specialundervisning

  Her kan du finde tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.

  Vil du vide mere

 • Neuropsykolog

  Målgruppe

  Voksne fra 18-65 år, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er fremadskridende.

  Det drejer sig om personer, som har følger efter:

  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • hovedtraume efter ulykke
  • iltmangel, infektion eller godartede svulster

  Tilbuddet omfatter

  Neuropsykologen kan medvirke i det tværfaglige samarbejde ved:

  • Rådgivning i de komplekse sager. 
  • Rådgive og vejlede de enkelte faggrupper bl.a. ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmevejledere, hjemmehjælper, talepædagoger, specialpædagoger, Jobcentermedarbejdere og handicaprådgivere.
  • Deltage i kurser, netværksmøder, fyraftensmøder mv. målrettet de enkelte faggrupper. 
  • Bidrage til at omsætte ny neurologisk forskning til praksisviden. 
  • Deltage i det tværfaglige samarbejde om arbejdsrehabilitering i Hjernens Hus. 

  Send en e-mail med beskrivelse af problemstilling og relevante papirer. Du bliver derefter kontaktet af neuropsykologen.

  Vil du vide mere

  • Faglig koordinator Karen Sørensen
   Rosenkildevej 88 B
   4200 Slagelse
   e-mail karso@slagelse.dk
   Tlf. 51 56 36 50
Siden er sidst opdateret 26. oktober 2021