Bevar jobbet på trods af sygdom

Har du øget risiko for fraværsdage på grund af kronisk eller langvarig sygdom

kan der laves en aftale med din arbejdsplads.

Med en § 56-aftale kan din arbejdsplads få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom.

Formålet med aftalen er, at sikre dig et bedre udgangspunkt for at bevare jobbet på trods af sygdom og deraf fravær fra arbejdet.

Dermed aflaster en § 56-aftale din arbejdsplads, når du som medarbejder har øget risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling.

§ 56 aftale
 • Vilkår for en § 56 aftale

  Du og din arbejdsplads kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, at din lidelse vil medføre fravær på mindst 10 dage om året.

  Aftalen kan tildeles for to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til din kroniske lidelse.

  Hvis du skal genoptrænes, indlægges eller behandles ambulant som følge af den kroniske lidelse, kan en aftale for en periode på 1 år indgås.

  En aftale kan også bevilges ved langvarige behandlinger, som f. eks. fertilitetsbehandling. En sådan aftale fordrer dog, at arbejdsgiveren i det bestående ansættelsesforhold allerede har udbetalt sygedagpenge i 21 dage på grund af denne lidelse.
  Vi gør opmærksom på, at der ikke kan indgås § 56 aftale grundet fertilitetsbehandling, medmindre behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet.

 • Sådan søger du

  Der skal være en lægeerklæring for at dokumentere, at der er tale om en kronisk sygdom, som vil betyde mere end 10 fraværsdage om året. Jobcentret indhenter lægeerklæringen fra praktiserende læge.

  Det anbefales at du og din arbejdsplads tilgår blanketten som hedder dp 211 sammen via

  og udfylder den elektroniske blanket sammen. Når du og din arbejdsplads begge har underskrevet digitalt fremsendes den til din bopælskommune.

  Du som medarbejder kan også udfylde ansøgningsskemaet elektronisk via

  derefter skal din arbejdsplads udfylde blanketten via

  Når jobcentret har behandlet ansøgningen, fremsendes der en afgørelse til både dig og din arbejdsplads via digital post.

Siden er sidst opdateret 27. juni 2022