Demens

Hjælp til borgere med demens og deres pårørende.

Om demens
 • Hvad er demens?

  Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen i takt med at sygdommen udvikler sig.

  De mest udbredte former for demens er Alzheimers og demens forårsaget af mange små blødninger eller blodpropper i hjernen.

  Andre sygdomme kan give demenslignende symptomer. Disse vil ofte kunne behandles, hvorfor det er vigtigt med en tidlig afklaring af symptomerne.

 • Hvad er symptomerne på demens?
  • Hukommelsesproblemer og nedsat koncentration

  • Vanskeligheder ved at udføre praktiske opgaver

  • Nedsat dømmekraft

  • Usikker orientering i klokkeslæt, dato og sted

  • Problemer med at udtale og forstå

  • Nedsat initiativ til helt manglende initiativ

  • Forandringer i personligheden – ændringer i humør og adfærd
Demenskonsulenter
 • Hvad kan demenskonsulenten hjælpe med?

  Demenskonsulenten støtter, rådgiver og vejleder borgere med demens og deres pårørende. Hun kan for eksempel:

  • komme på besøg i hjemmet for sammen med borger og pårørende at afklare behovet for hjælp

  • hjælpe og støtte i det videre forløb i samarbejde med egen læge og hjemmeplejen

  • støtte familien, så borgeren med demens får mulighed for at blive boende i eget hjem i længere tid

  • støtte borgeren med demens, så der ikke opstår akutte situationer
 • Demenskonsulenterne

  Korsør

  • Birgit Hybschmann

  Skælskør 

  • Hanne Lysdal 

  Slagelse 

  • Lena Nielsen 

  Slagelse/Hashøj

  • Jane Thorup

  Slagelse/Vemmelev

  • Maja Bang Pedersen
Tilbud til demente
 • Daghjem for demente

  Aktiviteter for borgere med demens

  Borgere med demens kan deltage i aktiviteter med andre ligestillede på kommunens daghjem. Aktiviteterne er forskellige på de enkelte daghjem, men der er lagt stor vægt på hjemlige aktiviteter, og tilbuddet bliver tilpasset borgeren med demens. Demenskonsulenterne vurderer, om tilbuddet er noget for den pågældende borger.

  Kørselsordning

  Hvis borgeren med demens ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet, kan man søge om kørselsordning hos demenskonsulenterne.

 • Sjov Motion

  Sjov Motion er træning for borgere med hukommelsesbesvær og demens og for interesserede pårørende. Der er 12 motionscafeer rundt omkring i kommunen. Træningen varer en time og bagefter er der socialt samvær og kaffe.

  I oversigten kan du se, hvor cafeerne er placeret, og hvem der er kontaktperson de enkelte steder.

 • Fremtidsfuldmagter

  En fremtidsfuldmagt er et tilbud om bedre at kunne forme dit eget liv med demens, hvis sygdommen forværres. I fuldmagten vælger du nemlig, hvem der kan tage beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Det kan fx være praktiske beslutninger om helbred, jura eller økonomi.

  Så længe du selv er i stand til at tage vare på dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis du ombestemmer dig, kan fuldmagten senere trækkes tilbage eller laves om.

Pårørende til demente
 • Pårørendegrupper

  Som pårørende til en borger med demens er du udsat for et stort fysisk og psykisk pres under sygdommens udvikling, da du selvfølgelig vil yde den bedste hjælp og omsorg. 

  Ofte har du ikke overskud til at vise de nødvendige hensyn til din egen hverdag. Et arbejde skal måske passes, praktiske opgaver i hverdagen skal planlægges og ordnes - samtidig med at din pårørende med demens skal skånes og alligevel inddrages mest muligt. 

  Det kan være en hjælp at tale med andre i samme situation, og demenskonsulenterne opretter derfor pårørendegrupper efter behov. I pårørendegruppen er der stor vægt på tryghed, fordi gruppen skal være et fristed, hvor du møder ligesindede. Den enkelte gruppe bliver sammensat af demenskonsulenterne efter en individuel samtale.

 • Pårørendegruppen til demensramte

  Pårørendegruppen til demensramte er en frivillig forening i Slagelse Kommune. Foreningens formål er:

  • at skabe rammer for socialt samvær for pårørende og demensramte
  • at udvikle netværksskabende aktiviteter for demensramte og deres pårørende
  • at forebygge ensomhed og isolation blandt demensramte og deres pårørende
  • løbende at orientere omkring nye tiltag for bekæmpelse af demenssygdomme, via foredrag og workshops.

  Vil du vide mere?

 • Livsplakater

  Et menneske, der er ramt af demens, kan have stor glæde af en livsplakat med billeder af vigtige personer og begivenheder fra et langt liv. Det hjælper den demente med at holde fast i erindringen om livet før sygdommen, og det giver personalet i hjemmepleje og på plejecentre et mere nuanceret billede af det menneske, de står overfor. Samtidig kan livsplakaten give anledning til nogle gode snakke både for dig som pårørende og for personalet.

  Anna Axelsens livsplakat

  Anna Axelsen var ramt af demens, og hendes mand Arno fik lavet en plakat med hustruens livsfortælling. Du kan bruge plakaten til inspiration, hvis du har lyst til selv at lave en livsplakat til din pårørende. Den findes også som PowerPoint-skabelon, hvor du kan skifte billeder og tekst ud med dit eget. Du skifter billeder ved at højreklikke på et billede og trykke på "Skift billede".

  Oplever du problemer med at downloade PowerPoint-filen, sender vi den gerne til dig i en mail. Skriv til Bente Nørgaard på:

  Lav din livsplakat på biblioteket

  Hvis du ikke har en computer derhjemme, kan du lave din livsplakat på et af bibliotekerne. Efterfølgende kan du printe plakaten i A3-format for 7 kr.

Hjælpemidler ved demens
Handleplan