Demens

Hjælp til borgere med demens og deres pårørende.

Om demens
 • Hvad er demens?

  Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen i takt med at sygdommen udvikler sig.

  De mest udbredte former for demens er Alzheimers og demens forårsaget af mange små blødninger eller blodpropper i hjernen.

  Andre sygdomme kan give demenslignende symptomer. Disse vil ofte kunne behandles, hvorfor det er vigtigt med en tidlig afklaring af symptomerne.

 • Hvad er symptomerne på demens?
  • Hukommelsesproblemer og nedsat koncentration

  • Vanskeligheder ved at udføre praktiske opgaver

  • Nedsat dømmekraft

  • Usikker orientering i klokkeslæt, dato og sted

  • Problemer med at udtale og forstå

  • Nedsat initiativ til helt manglende initiativ

  • Forandringer i personligheden – ændringer i humør og adfærd
Demenskonsulenter
 • Hvad kan demenskonsulenten hjælpe med?

  Demenskonsulenten støtter, rådgiver og vejleder borgere med demens og deres pårørende. Hun kan for eksempel:

  • komme på besøg i hjemmet for sammen med borger og pårørende at afklare behovet for hjælp

  • hjælpe og støtte i det videre forløb i samarbejde med egen læge og hjemmeplejen

  • støtte familien, så borgeren med demens får mulighed for at blive boende i eget hjem i længere tid

  • støtte borgeren med demens, så der ikke opstår akutte situationer
 • Demenskonsulenterne

  Korsør

  • Birgit Hybschmann

  Skælskør 

  • Hanne Lysdal 

  Slagelse 

  • Lena Nielsen 

  Slagelse/Hashøj

  • Jane Thorup

  Slagelse/Vemmelev

  • Maja Bang Pedersen
Tilbud til demente
 • Daghjem for demente

  Aktiviteter for borgere med demens

  Borgere med demens kan deltage i aktiviteter med andre ligestillede på kommunens daghjem. Aktiviteterne er forskellige på de enkelte daghjem, men der er lagt stor vægt på hjemlige aktiviteter, og tilbuddet bliver tilpasset borgeren med demens. Demenskonsulenterne vurderer, om tilbuddet er noget for den pågældende borger.

  Kørselsordning

  Hvis borgeren med demens ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet, kan man søge om kørselsordning hos demenskonsulenterne.

 • Sjov Motion

  Sjov Motion er træning for borgere med hukommelsesbesvær og demens og for interesserede pårørende. Der er 12 motionscafeer rundt omkring i kommunen. Træningen varer en time og bagefter er der socialt samvær og kaffe.

  I oversigten kan du se, hvor cafeerne er placeret, og hvem der er kontaktperson de enkelte steder.

 • Fremtidsfuldmagter

  En fremtidsfuldmagt er et tilbud om bedre at kunne forme dit eget liv med demens, hvis sygdommen forværres. I fuldmagten vælger du nemlig, hvem der kan tage beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Det kan fx være praktiske beslutninger om helbred, jura eller økonomi.

  Så længe du selv er i stand til at tage vare på dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis du ombestemmer dig, kan fuldmagten senere trækkes tilbage eller laves om.

Aflastningsbesøg
 • Fleksible og tilpasset aflastning

  Fleksibel og tilpasset aflastning, når demens er en del af hverdagslivet

  Vi afprøver i øjeblikket en ny form for aflastning. Det betyder, at det kan foregå hjemme hos dig selv eller som en aktivitet, du gerne vil deltage i. Besøgene kan planlægges til tidspunkter, hvor man som ægtefælle/pårørende har brug for et frirum, fx aften eller weekend.

  Vi forlænger også åbningstiden på et af kommunens daghjem, så det bliver udover dagtimerne. Her vil vi sammensætte matchende grupper, så indholdet passer til alle i gruppen. Vi har løbende fokus på fysisk aktivitet og demensvenlig træning og aktiviteter.

  Hvem henvender tilbuddet sig til?

  Tilbuddet er til mennesker med demens og deres pårørende, der bor i eget hjem i Slagelse Kommune, og som har behov for et fleksibelt tilbud om aflastning/frirum.

  Hvem skal aflaste?

  De personer, der kommer på aflastningsbesøg, er enten medarbejdere i hjemmeplejen eller frivillige, der gerne vil gøre en forskel for mennesker med demens.

  Mange muligheder for aktiviteter

  Det er helt individuelt, hvilke aktiviteter man laver ved et aflastningsbesøg, og hvor lang tid der bliver sat af til det.
  Det hele afhænger af, hvem du er, og hvad du kunne tænke dig. Det bliver aftalt ved et opstartsbesøg, hvor projektkoordinatoren og evt. den, der skal komme på aflastningsbesøg, deltager.

  Aflastningsteamets baggrund

  Demens kan være en svær diagnose med mange symptomer, og det forudsætter en grundlæggende indsigt hos dem, der kommer på aflastningsbesøg. Både medarbejdere og frivillige bliver derfor undervist og opkvalificeret.

  Eksempler på aktiviteter

  Aktiviteterne kan foregå ved aflastningsbesøg i hjemmet eller i daghjem. 

  • Gå en tur (fx på havnen, i naturen, kig på fugle osv.)
  • Kig og snak ud fra en bog eller fotosamling
  • Gå i biografen eller på museum
  • Mal, lav keramik, sy, bag osv. 

  Besøget skal ikke bestå af huslige pligter, med mindre det er en aktivitet, man laver sammen til glæde for borgeren med demens. 

  Vil du vide mere

  Hvis du vil vide mere om de nye aflastningstilbud, er du meget velkommen til at kontakte:

  Om projektet

  Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende er et 3-årigt projekt i samarbejde med DGI og Alzheimerforeningen. Projektet er finansieret af satspuljemidler og løber frem til november 2023. 

Pårørende til demente
 • Pårørendegrupper

  Som pårørende til en borger med demens er du udsat for et stort fysisk og psykisk pres under sygdommens udvikling, da du selvfølgelig vil yde den bedste hjælp og omsorg. 

  Ofte har du ikke overskud til at vise de nødvendige hensyn til din egen hverdag. Et arbejde skal måske passes, praktiske opgaver i hverdagen skal planlægges og ordnes - samtidig med at din pårørende med demens skal skånes og alligevel inddrages mest muligt. 

  Det kan være en hjælp at tale med andre i samme situation, og demenskonsulenterne opretter derfor pårørendegrupper efter behov. I pårørendegruppen er der stor vægt på tryghed, fordi gruppen skal være et fristed, hvor du møder ligesindede. Den enkelte gruppe bliver sammensat af demenskonsulenterne efter en individuel samtale.

 • Pårørendegruppen til demensramte

  Pårørendegruppen til demensramte er en frivillig forening i Slagelse Kommune. Foreningens formål er:

  • at skabe rammer for socialt samvær for pårørende og demensramte
  • at udvikle netværksskabende aktiviteter for demensramte og deres pårørende
  • at forebygge ensomhed og isolation blandt demensramte og deres pårørende
  • løbende at orientere omkring nye tiltag for bekæmpelse af demenssygdomme, via foredrag og workshops.

  Det koster ikke noget at blive medlem 

  Hvert år inviterer pårørendegruppen til foredrag og andre arrangementer.
  Du modtager en invitation på e-mail, og det er som regel gratis at deltage i disse foredrag.

  Tilbud til demensramte

  Pårørendeforeningen laver følgende aktiviteter for demente på Slagelse Kommunes plejecentre og demente borgere i eget hjem:

  • et årligt fælles arrangement med erindringsdans.

  • sangarrangementer som Hit med sangen.

  • havekoncerter og rollatortræf på plejecentrene.

  • sæbebobleshows til Panfløjtemusik

  • relevante foredrag.

  Lokale pårørendecaféer i Slagelse Kommune

  Formålet med de lokale pårørendecaféer er, at man kan mødes og tale om sine problemer og lytte til, hvad andre pårørende kan fortælle om deres oplevelser i forbindelse med at være på-rørende til et dement menneske.

  Når du som ægtefælle eller anden pårørende kommer til vores møder i pårørendecaféerne, er det vigtigt, at du kan tale frit og uden at den demente er til stede. Vi har tavshedspligt.

  Vi holder åben café en gang om måneden – undtagen juli og august følgende steder:

  • Korsør
   Nygade 47, 4220 Korsør
   Vi mødes den første torsdag i måneden fra kl. 15-17 

  • Slagelse
   Kongehavecentret, Svendsgade 102, 4200 Slagelse
   Vi mødes den sidste onsdag i måneden fra 13-15
 • Livsplakater

  Et menneske, der er ramt af demens, kan have stor glæde af en livsplakat med billeder af vigtige personer og begivenheder fra et langt liv. Det hjælper den demente med at holde fast i erindringen om livet før sygdommen, og det giver personalet i hjemmepleje og på plejecentre et mere nuanceret billede af det menneske, de står overfor. Samtidig kan livsplakaten give anledning til nogle gode snakke både for dig som pårørende og for personalet.

  Anna Axelsens livsplakat

  Anna Axelsen var ramt af demens, og hendes mand Arno fik lavet en plakat med hustruens livsfortælling. Du kan bruge plakaten til inspiration, hvis du har lyst til selv at lave en livsplakat til din pårørende. Den findes også som PowerPoint-skabelon, hvor du kan skifte billeder og tekst ud med dit eget. Du skifter billeder ved at højreklikke på et billede og trykke på "Skift billede".

  Oplever du problemer med at downloade PowerPoint-filen, sender vi den gerne til dig i en mail. Skriv til Bente Nørgaard på:

  Lav din livsplakat på biblioteket

  Hvis du ikke har en computer derhjemme, kan du lave din livsplakat på et af bibliotekerne. Efterfølgende kan du printe plakaten i A3-format for 7 kr.

Demensven
 • Frivillig demensven

  Vær med i et spændende demensprojekt 

  Vil du gøre en forskel for et menneske med demens og dets pårørende? Som Frivillig demensven kommer du på aflastningsbesøg, hvor du er med til at give indhold i hverdagen, og hvor du samtidig giver den pårørende et frirum.

  Mange pårørende til mennesker med demens har et presset hverdagsliv, og de har brug for støtte og frirum. De kommende tre år afprøver vi derfor en ny form for aflastning, hvor vi blandt andet inviterer frivillige til blive en del af denne støtte.

  Tilbuddet er til mennesker med demens og deres pårørende, der bor i Slagelse Kommune, og som har brug for et fleksibelt tilbud om aflastning og frirum.

  Mange muligheder for aktiviteter

  Det er helt individuelt, hvilke aktiviteter man laver ved et aflastningsbesøg. Det hele afhænger af det enkelte menneske, og det bliver aftalt ved et opstartsbesøg, hvor du deltager sammen med projektkoordinatoren. Her kan du selv bidrage med ideer og input til besøg, der vil give mening for både dig og det menneske, du besøger.

  Du bliver klædt på til opgaven

  Demens kan være en kompleks diagnose, og det er vigtigt med en grundlæggende indsigt. Vi tilbyder derfor undervisning, så du kan blive klædt på til opgaven. Senere vil der også være undervisning i demensvenlig fysisk aktivitet.

  Eksempler på aktiviteter

  • Gå en tur (fx på havnen, i naturen, kig på fugle osv.)
  • Kig og snak ud fra en bog eller fotosamling
  • Gå i biografen eller på museum
  • Mål, lav keramik, sy, bag osv. 
  • Vær fysisk aktive

  Om projektet

  Et aktivt liv for borgere med demens og deres pårørende er et 3-årigt projekt i samarbejde med DGI og Alzheimerforeningen. Projektet er finansieret af satspuljemidler og løber frem til november 2023. 

  Vil du vide mere? 

  Kontakt Vibeke, hvis du gerne vil være Frivillig demensven eller bare har lyst til at høre mere om projektet.