Daghjem for demente

Et tilbud om støtte, samvær og nærvær for borgere med demens

Om daghjemmene
 • Et tilbud til demente og deres pårørende

  Som dement kan det være svært at deltage i almindelige fritidsaktiviteter. På daghjemmene er aktiviteterne tilrettet den enkelte, og vi veksler mellem aktiviteter og rolige stunder. 

  Dagtilbuddet er også en mulighed for de pårørende til at få tid og ro til at lave egne aktiviteter.

  Der er to dagtilbud i kommunen til demente borgere, der bor i eget hjem. De ligger i Boeslunde og Slagelse.

  Det er demenskonsulenterne, der vurderer behovet for et dagtilbud og visiterer til en plads på et nærtliggende demensdaghjem.

 • Priser

  Som bruger på et demensdaghjem skal den demente borger betale for:

  Kørsel til demensdaghjem ophører 

  Fra den 1. oktober er der ikke længere kørsel til demensdaghjemmene. 

  Det betyder, at du selv skal tilrettelægge og betale for transporten.

  Søg handicapkørsel

  Du har mulighed for at søge om Movia handicapkørsel. 

   

Amaliehaven i Slagelse
 • Her finder du os
  • Amaliehaven
   Plejecenter Smedegade
   Smedegade 32
   4200 Slagelse

  • Tlf. 58 57 38 31
 • Hverdagen i Amaliehaven

  I Amaliehaven lægger vi stor vægt på hjemlige aktiviteter i genkendelige omgivelser.

  Aktiviteter

  • Socialt samvær
  • Fysisk aktivitet, fx gåtur, stolegymnastik, petanque og andre bevægelsesspil
  • ”En til en”-kontakt med borgerne
  • ”Grønne fingre” på terrassen
  • Busture til skov, vand og landet
  • Fejring af højtider
  • Borgers interesser
  • Vi er opmærksomme på borgers ressourcer og støtter borger i at bevare nuværende funktioner
  • Sanserum
  • Egen minibus

  Kontaktbog

  For at støtte den dementes hukommelse har hver borger en kontaktbog til meddelelser mellem pårørende og Amaliehaven. Kontaktbogen er frivillig.
  Der er to faste medarbejdere i Amaliehaven.

 • Kørsel til Amaliehaven

  Der er mulighed for at blive kørt til og fra Amaliehaven. Der er afhentning på bopælen mellem kl. 9 og 9.55, og hjemtransporten starter fra klokken 15.50.

  Afbud

  Vi skal have besked om afbud senest dagen før kl. 13 på tlf. 58 57 38 31. Hvis der ikke bliver meldt afbud i rette tid, bliver der opkrævet betaling for kørsel, aktiviteter og forplejning.

  Kørsel til demensdaghjem ophører 

  Fra den 1. oktober er der ikke længere kørsel til demensdaghjemmene. 

  Det betyder, at du selv skal tilrettelægge og betale for transporten.

  Søg handicapkørsel

  Du har mulighed for at søge om Movia handicapkørsel. 

Havestuen i Boeslunde
 • Her finder du os
  • Havestuen
   Plejecenter Møllebakken
   Borgbjergvej 5
   4242 Boeslunde

  • Tlf. 58 57 34 38
 • Hverdagen i Havestuen

  Havestuen ligger på Plejecenter Møllebakken i skønne, landlige omgivelser og med egen have.

  Vi er SSH’er, SSA’er samt pædagog som personale, og vi samarbejder meget med plejecentret. Det er vigtigt for os, at vi skaber en god stemning i hverdagen med en masse smil og glæde.

  Aktiviteter

  Vi har mange forskellige typer aktiviteter, fx:

  • Besøg af dagplejebørn og børnehave.
  • Busture
  • Sang og musik
  • Håndarbejde
  • Gymnastik
  • Have/ køkkenhave
  • Træværksted
  • Bagning/ madlavning
  • Gudstjeneste/ musikandagt

  Vi tilpasser aktiviteterne til den enkeltes behov og færdigheder og lægger samtidig vægt på det sociale samvær med andre. På den måde vedligeholdes sociale færdigheder og psykiske og fysiske rutiner.

  Pårørende

  Som pårørende er du velkommen til at ringe eller komme på besøg.

 • Kørsel til Havestuen

  Der er mulighed for at blive kørt til og fra Havestuen. Der er afhentning på bopælen efter aftale mellem kl. 8.30 og 9.45 og hjemtransporten starter fra kl. 14.30.

  Afbud

  Vi skal have besked om afbud senest dagen før kl. 8.30-12 på tlf. 58 57 34 38. Hvis der ikke bliver meldt afbud i rette tid, bliver der opkrævet betaling for kørsel, aktiviteter og forplejning.

  Kørsel til demensdaghjem ophører 

  Fra den 1. oktober er der ikke længere kørsel til demensdaghjemmene. 

  Det betyder, at du selv skal tilrettelægge og betale for transporten.

  Søg handicapkørsel

  Du har mulighed for at søge om Movia handicapkørsel. 

Siden er sidst opdateret 9. september 2019