Genoptræning

Du kan få gratis træning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket pga. sygdom. Træningen foregår i Sundhed og Træning.

Typer af genoptræning
 • Genoptræning efter ophold på sygehus

  Hvis du har behov for genoptræning efter et ophold på et sygehus, skriver sygehusets læger en genoptræningsplan til dig. Den bliver sendt både til dig og til Sundhed og Træning, som står for genoptræningen. Når vi har modtaget planen, ringer eller skriver vi til dig med et konkret tilbud om træning.

  I enkelte tilfælde vil genoptræningen foregå på sygehuset.

  Træningen foregår efter:

  Ventetid

  Opstart af genoptræning sker inden syv hverdage fra vi har modtaget en korrekt udfyldt genoptræningsplan, med mindre andet er aftalt inden udskrivelsen eller angivet i genoptræningsplanen.

 • Genoptræning efter sygdom og svækkelse

  Du kan søge om træning, hvis du er eller har været syg og derfor har svært ved at klare det, du plejer i din dagligdag.

  Sådan søger du om træning

  Du behøver ingen henvisning, men kan søge selv eller gennem din egen læge. Du skal udfylde et ansøgningsskema, som skal sendes til Myndighedsafdelingen.

  Når du har søgt om gentræning, kommer en visitator på besøg hos dig og vurderer dit behov for træning.

  Træningen foregår efter:

 • Vederlagsfri fysioterapi

  Du kan få vederlagsfri (gratis) fysioterapi, hvis du har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, for eksempel Parkinsons sygdom. Både børn og voksne kan få vederlagsfri fysioterapi.

  Du skal kontakte din egen læge, som vurderer, om du kan få vederlagsfri fysioterapi. Hvis du opfylder betingelserne, skriver lægen en henvisning. Herefter vælger du selv den privatpraktiserende fysioterapeut, du vil have behandlingen hos.

  På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om vederlagsfri fysioterapi, og hvilke diagnoser der giver ret til gratis behandling.

  Kørsel til vederlagsfri fysioterapi

  Der gælder de samme regler for kørsel til vederlagsfri fysioterapi som ved besøg hos en privat fysioterapeut. Det vil sige, at du skal bruge Flextur eller handicapkørsel uden refusion.

Om genoptræningen
 • Sådan foregår træningen

  Det første møde i Sundhed og Træning tager cirka en time, hvor du og en ergo - eller fysioterapeut taler om din situation og om behovet for træning. I aftaler et mål for træningen og planlægger et træningsforløb, der passer netop til dig. I Sundhed og Træning er der både individuel træning, holdtræning og gruppetræning. Hvis terapeuten synes, der er behov for det, kan træningen også foregå i hjemmet.

  Terapeuten vejleder dig undervejs i, hvordan du kan vedligeholde de færdigheder, som du opnår gennem træningen. Det er vigtigt, at du deltager aktivt i træningen, og at du laver de hjemmeøvelser, som terapeuten giver dig.

  Når dit træningsforløb slutter, laver din fysioterapeut eller ergoterapeut et afslutningsnotat, som sendes til din læge. 

 • Træning i Korsør eller Slagelse

  Der er to genoptræningscentre i kommunen:

  • Sundhed og Træning Slagelse, Grønningen 3
  • Sundhed og Træning Korsør, Linde Allé 56

  Terapeuterne i Sundhed og Træning har forskellige specialer, og det er derfor ikke sikkert, at du bliver indkaldt til genoptræning på det nærmeste genoptræningscenter.

  Hvis du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, kan du vælge at træne i en anden kommune end Slagelse.

 • Træningstider

  Træningen foregår primært i tidsrummet:

  • Mandag- torsdag: 8-15.30
  • Fredag: 8-15

  Du kan ringe til os på tlf. 58 57 53 30 på hverdage kl. 8-12.

 • Afbud til træning

  Hvis du ikke kan komme til træning, skal du melde afbud hurtigst muligt og senest dagen før kl. 12, med mindre afbuddet skyldes akut opstået sygdom.

  Du kan melde afbud på SMS eller e-mail, hvor du skriver dit navn, din fødselsdag, navnet på terapeuten og årsagen til afbuddet. Du skal være opmærksom på ikke at sende personfølsomme oplysninger.

  Hvis du ikke har mulighed for at sende afbud på sms eller mail, kan du ringe til os på tlf. 58 57 53 30 på hverdage kl. 8-12.

  Vi har travlt, så vi beder dig om kun at melde afbud, hvis det er absolut nødvendigt. Hvis du melder afbud mange gange, kan dit forløb blive lukket.

 • Kørsel til træning

  Hvis du ikke er i stand til selv at komme til træning, kan du i nogle tilfælde få tilbudt kørsel til og fra træning. Der gælder forskellige regler, afhængig om du har en genoptræningsplan fra sygehuset eller har søgt træning gennem kommunen.

 • Frit valg af leverandør

  Sundhed og Træning skal tilbyde dig træning senest syv kalenderdage, efter du er udskrevet fra sygehuset - med mindre der står en senere opstartsdato i din genoptræningsplan.

  Hvis vi ikke kan leve op til træningsstart inden for syv dage, kan du vælge gentræning i et andet træningstilbud, som Kommunernes Landsforening har lavet aftale med. Der er endnu ikke lavet aftaler for alle typer af genoptræning, så hvis der ikke er lavet en aftale for din type af genoptræning, bortfalder muligheden for at vælge et andet træningstilbud.

 • For samarbejdspartnere

  Som samarbejdspartnere, fx sygehus eller anden kommune, kan du kontakte os via sikker mail:

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 12. september 2019