Kørsel til genoptræning efter ophold på sygehus

Her kan du læse mere om reglerne for kørsel, hvis du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

Bemærk, at der gælder forskellige regler, afhængig af om du har en genoptræningsplan fra sygehuset eller har søgt træning gennem kommunen.

Dine muligheder
 • Hvornår kan jeg få bevilget kørsel?

  Hvis du har været indlagt på sygehus, og der er udarbejdet en genoptræningsplan, kan du blive kørt til genoptræningen eller få din transport betalt, hvis:

  • du bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet
  • du ikke er i stand til at køre selv eller har pårørende, der kan køre for dig
  • du ikke kan tage med offentlige transportmidler.

  Sundhed og Træning modtager din genoptræningsplan fra sygehuset og kontakter dig. Det er den enkelte terapeut, der sammen med dig afdækker dit behov for kørsel og dine kørselsmuligheder.

 • Muligheder for kørsel

  I Slagelse Kommune har vi disse muligheder for befordringsgodtgørelse og hjælp til kørsel:  

  • Befordringsgodtgørelse - ved kørsel i egen bil eller med offentlig transport
  • Flextur
  • Kommunekørsel - Slagelse Kommune benytter Egons busser.
Kørselsgodtgørelse
 • Udbetaling af kørselsgodtgørelse

  Kørselsgodtgørelse til Pensionister

  Du står selv for transporten til og fra træning, og kommunen udbetaler godtgørelse, hvis udgiften til den billigste transportform overstiger 43 kr.

  Kørselsgodtgørelse udbetales til din NemKonto, efter at du har afleveret dokumentation for din kørsel. Udbetalingsbeløbet beregnes ud fra billigste offentlige transportform (beregnes ud fra rejseplanen.dk) og kan derfor afvige fra din faktiske udgift.

  Kørselsgodtgørelse til andre - ikke pensionister

  Du står selv for transporten til og fra træning, og kommunen udbetaler godtgørelse, hvis udgiften til den billigste transportform (beregnes ud fra rejseplanen.dk) overstiger 103 kr.

  Kørselsgodtgørelse udbetales til din NemKonto, efter at du har afleveret dokumentation for din kørsel. Udbetalingsbeløbet beregnes ud fra billigste offentlige transportform (beregnes ud fra rejseplanen.dk) og kan derfor afvige fra din faktiske udgift.

 • Flextur

  Hvis terapeuten i Sundhed og Træning vurderer, at du ikke kan tage med offentlig transport eller selv kan køre bil, kan du benytte Flextur. Du står selv for bestilling af transporten. Du betaler kontant i bussen og modtager en kvittering eller bestiller og betaler via flextrafik.dk. En forudsætning for at benytte Flextur er, at du selv kan gå ud til kantstenen og stå klar til afhentning og selv kan klare ind- og udstigning i bilen. 

  Kørselsgodtgørelse udbetales til din NemKonto, efter du har afleveret dokumentation for din kørsel, i form af kvitteringer for betaling i bussen og/eller udskrifter fra online-bestilling.

 • Hvis du træner i en anden kommune

  Hvis du har valgt at gå til genoptræning i en anden kommune, kan du få kørselsgodtgørelse svarende til det beløb, som turen mellem din hjemadresse og det træningssted, du var henvist til i Slagelse Kommune, ville koste.

Kørsel til træning
 • Kommunekørsel

  Hvis din træningsterapeut vurderer, at du hverken kan benytte Flextur eller køre i egen bil, kan du få bevilget kommunekørsel med Egons Busser. Du skal være klar til afhentning 70 min. før træningsstart.

  Slagelse Kommune afregner med busselskabet.

 • Afmelding af kørsel

  Hvis du er bevilliget kommunekørsel med Egons busser og er forhindret i at komme til en træning, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt melder afbud til Sundhed og Træning, gerne inden kl. 12 dagen før. Hvis du afmelder senere end det, skal Slagelse Kommune betale for kørslen, selv om du ikke skal med.

Siden er sidst opdateret 8. marts 2021