Kørsel til træning efter sygdom og svækkelse

Her kan du læse om reglerne for kørsel, hvis du har søgt træning, fordi du har været syg eller svækket.

Bemærk, at der gælder forskellige regler, afhængig af om du har en genoptræningsplan fra sygehuset eller har søgt træning gennem kommunen.

Dine muligheder
 • Hvornår kan jeg få bevilget kørsel?

  Når Visitationen har bevilget et træningsforløb, er der mulighed for også at få bevilget kørsel til træning.

  Sundhed og Træning modtager din træningsbevilling fra Visitationen og kontakter dig. Det er den enkelte terapeut, der sammen med dig afdækker dit behov for kørsel og dine kørselsmuligheder. Du kan få bevilliget kørsel, hvis I vurderer, at du ikke kan tage med offentlig transport eller køre i egen bil.

 • Muligheder for kørsel

  I Slagelse Kommune har vi to muligheder for befordringsgodtgørelse og hjælp til kørsel:  

  • Flextur
  • Kommunekørsel - Vi benytter Egons Busser
Kørselsgodtgørelse
 • Flextur

  Hvis terapeuten i Sundhed og Træning vurderer, at du ikke kan tage med offentlig transport eller selv kan køre bil, kan du benytte Flextur.

  Du står selv for bestilling af transporten. Du betaler kontant i bussen og modtager en kvittering eller bestiller og betaler via Flextrafik.dk. En forudsætning for at benytte Flextur er, at du selv kan gå ud til kantstenen og stå klar til afhentning og selv kan klare ind- og udstigning i bilen.

  Der er en egenbetaling på 45 kr. (prisniveau 2022) pr. træningsgang, som trækkes fra det faktiske beløb, du har betalt, før beløbet overføres til din NemKonto.

  Kørselsgodtgørelse udbetales til din NemKonto, efter du har afleveret dokumentation for din kørsel, i form af kvitteringer for betaling i bussen og udskrifter fra online-bestilling.

Kørsel til træning
 • Kommunekørsel

  Hvis din træningsterapeut vurderer, at du hverken kan benytte Flextur eller køre i egen bil, kan du få bevilget kommunekørsel med Egons busser. Du skal være klar til afhentning 70 min. før træningsstart. Slagelse Kommune afregner med busselskabet.

  Der er en egenbetaling på 45 kr. pr. gang (tur/retur), og du får derfor en regning fra kommunen en gang om måneden. 

 • Afmelding af kørsel

  Hvis du er bevilliget kommunekørsel med Egons busser og er forhindret i at komme til en træning, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt melder afbud til Sundhed og Træning, gerne inden kl. 12 dagen før. Hvis du afmelder senere end det, skal Slagelse Kommune betale for kørslen, og du vil blive opkrævet de 45 kr. i egenbetaling, selv om du ikke har været til træningen.

Siden er sidst opdateret 13. juli 2018