Strategi for rehabilitering, omsorg og pleje

Borgerne skal opleve sammenhæng i plejen på plejecentre, i sygepleje og i hjemmepleje, så det giver mening og størst værdi for den enkelte.

Siden er sidst opdateret 20. februar 2019