Hurtigt tilbage efter sygdom

Fast track er lig med tidlig opfølgning

Med Fast track får du, som sygemeldt medarbejder, mulighed for at få en samtale med Jobcenter Slagelse inden 14 dage efter, at du eller din arbejdsgiver har bedt om denne ordning. Og dermed kan Jobcenteret tidligere end de normale otte uger komme i gang med at lægge en plan for, hvordan du som medarbejder kan komme tilbage på arbejde.

Stress, ulykke eller alvorlig diagnose

Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

I de tilfælde kan din arbejdsgiver med fordel anmode om Fast track-behandling af sygemeldingen. Så kommer du automatisk i overhalingssporet og får den første opfølgningssamtale med kommunen senest 2 uger efter anmodningen.

Det giver kommunen en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Ofte kan det bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Fast track er en frivillig ordning, og du er ikke forpligtet til at tage imod den tidlige indsats.

Du kan også anmode om Fast track – både du og din arbejdsplads skal være enige om at I ønsker Fast track.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018