Hurtigt tilbage efter sygdom

Tag overhalingssporet tilbage i job efter sygdom ved at benytte Fast Track

Du og din arbejdsgiver har oftest en tydelig fornemmelse af, om en sygemelding risikerer at vare i mere end 8 uger, og gør den det, kan der søges om Fast Track.

Frivillig ordning

Hvis du som sygemeldt medarbejder gerne vil den hurtige vej tilbage i job eller din arbejdsgiver ønsker dig hurtigt tilbage, så kan både du eller din arbejdsgiver søge om Fast Track, som egentlig bare betyder tidlig opfølgning. I skal begge være enige om Fast Track, da det er en helt frivillig ordning, som du ikke er forpligtet til at tage imod.

En tidlig opfølgning giver Jobcenteret en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Jobcenteret kan allerede senest 2 uger efter, at der er søgt om denne ordning, tilbyde en samtale, hvor vi sammen lægger ”den gode plan” for din tilbagevenden i job.

Sygemeldingen kan enten omhandle stress, ulykke eller en alvorlig diagnose.

Mere om Fast Track
 • Samtalen med Jobcenteret

  Jobcenterets fastholdelseskonsulenter vil sikre den hurtige vej ind i Jobcenteret og vil meget hurtigt tage kontakt til både dig, som sygemeldt og din arbejdsgiver, så der kan komme en god dialog omkring tilbagevenden til arbejdet.

  Fastholdelseskonsulenterne planlægger, indkalder og afholder rundbordsmøde med dig og din arbejdsgiver og dette skal afholdes senest 2 uger efter anmodning om Fast Track.

  Der vil efterfølgende blive foretaget en vurdering og
  iværksættelse af den ”den gode plan” for din tilbagevenden.

 • Sådan søger jeg som sygemeldt

  Du skal henvende dig til dit jobcenter, hvis du gerne vil benytte muligheden for Fast Track. Du kan også bede din arbejdsgiver om at anmode om Fast Track via NemRefusion på virk.dk.

  Som sygemeldt skal du ud fra tre spørgsmål oplyse Jobcenteret om sygdommens betydning for at arbejde:

  1. Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  3. Er arbejdet forsøgt tilpasset din tilstand?

  Tal med din læge:

  Du skal bestille tid hos lægen og have en samtale med lægen inden den første samtale med Jobcenteret.

 • Hvis min arbejdsgiver søger om Fast Track

  Så vil du modtage et brev via din digitale postkasse fra Jobcenteret vedr. din arbejdsgivers anmodning om Fast Track, samt din arbejdsgivers svar på de tre spørgsmål.

  Er du indforstået med Fast Track, svares på de tre spørgsmål, hvis ikke din arbejdsgiver allerede har givet fyldestgørende oplysninger.

  Du skal via din digitale postkasse udfylde og returnere det vedlagte underretningsbrev inden den frist, der er angivet i brevet.

Siden er sidst opdateret 4. september 2019