Økonomisk hjælp ved sygdom

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv.

Sådan gør du
 • Du kan søge om hjælp til

  Du kan søge om hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende                

  Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. 

 • Ansøgning

  Hvis du ønsker at søge om hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv., skal du udfylde ansøgningsskemaet "enkeltydelser, ansøg om" (link i rød boks).

  Ved ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for udgiftens størrelse, samt dokumentation for dine indtægter og udgifter som beskrevet i ansøgningsskemaet.

  Du skal også udfylde ansøgning som ovenfor beskrevet, hvis du vil søge om tilskud til tandbehandling efter Aktivlovens §82a.

 • Dine pligter

  Du har pligt til at afgive de oplysninger, der dokumenterer, om du har ret til hjælpen.

 • Bevilling og udbetaling

  Hvis du opfylder betingelserne, ydes der hel eller delvis dækning af udgiften. Ydelsen kan også udbetales med aftale om, at du har pligt til at betale den tilbage.

  Udbetaling af bevilget beløb kan ske til din NemKonto inden for 3 bankdage, eller det bevilgede beløb udbetales direkte til alternativ modtager.

   

 • Klagevejledning

  Du har mulighed for, at klage over afgørelsen inden 4 uger fra du modtager afgørelsen.

  Klagen kan være mundtlig eller skriftlig og skal først indgives til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse.

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at genvurderer afgørelsen efter retssikkerhedslovens § 66. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til endelig behandling i Ankestyrelsen.

 • Lovgivning
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 16. august 2018