Økonomisk hjælp ved sygdom

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv.

Sådan gør du
 • Du kan søge om hjælp til

  Du kan søge om hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende                

  Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. 

 • Ansøgning

  Hvis du ønsker at søge om hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv., skal du udfylde ansøgningsskemaet "enkeltydelser, ansøg om" (link i rød boks).

  Ved ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for udgiftens størrelse, samt dokumentation for dine indtægter og udgifter som beskrevet i ansøgningsskemaet.

  Du skal også udfylde ansøgning som ovenfor beskrevet, hvis du vil søge om tilskud til tandbehandling efter Aktivlovens §82a.

 • Dine pligter

  Du har pligt til at afgive de oplysninger, der dokumenterer, om du har ret til hjælpen.

 • Bevilling og udbetaling

  Hvis du opfylder betingelserne, ydes der hel eller delvis dækning af udgiften. Ydelsen kan også udbetales med aftale om, at du har pligt til at betale den tilbage.

  Udbetaling af bevilget beløb kan ske til din NemKonto inden for 3 bankdage, eller det bevilgede beløb udbetales direkte til alternativ modtager.

   

 • Lovgivning
Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente at min ansøgning om hjælp til sygebehandling, medicin m.m. er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

   

   

 • Hvor lang tid går der, før man kan forvente svar på behandling af aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom mv.?

  Din ansøgning om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom mv. jf. sygedagpengelovens §58a vil blive behandlet indenfor en måned, hvis vi har alle de oplysninger vi skal bruge.

Siden er sidst opdateret 31. oktober 2018