Orlov til pasning af nærtstående

Har du en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag. Du kan også søge plejeorlov og blive ansat som hjælper af kommunen til at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap.

Siden er sidst opdateret 20. september 2018