Ambassadør - ABC for mental sundhed

Bliv ABC ambassadør, og styrk din og andres mentale sundhed og trivsel.

Ambassadøruddannelse

Hvad er et godt liv? Hvad skaber et godt liv? Findes der én model for det gode liv?

Der er ikke én opskrift – men der er nogle hovedingredienser, som vi hver især kan skrue på. Forudsætningen for et godt liv er god mental sundhed og trivsel, og selv med små ting i hverdagen kan vi styrke vores egen og andres trivsel.

Er du nysgerrig på, hvordan du med små greb kan styrke din egen og andres trivsel, så er ABC ambassadøruddannelsen noget for dig! Fokus er på, hvad vi kan gøre mere eller mindre af i forhold til at øge trivslen.

Ambassadøruddannelsen bygger på ABC for mental sundhed, der er en australsk sundhedsfremmende indsats, der henvender sig til alle på tværs af køn og alder. ABC sætter fokus på vigtigheden af at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Det er Center for Forebyggelse i Praksis (KL), der faciliterer dagen.

Formålet med uddannelsen

  • At klæde deltagerne på til at formidle og skabe øget bevidstheden om god mental sundhed, herunder om ABC-budskaberne.

Det får du ud af at deltage

  • Du opnår kendskab til indholdet af ABC for mental sundhed og betydningen af god mental sundhed.

  • Du får indsigt i, hvordan din afdeling/enhed/organisation kan bidrage yderligere til borgernes mentale sundhed, og hvordan ABC kan være med til at skabe et fælles sprog.

  • Du kan arbejde med den gode velkomst af nye i jeres fællesskab (fx dagtilbud, skole, social botilbud, væresteder, træningshold, frivillige foreninger m.v.)

  • Du kan sætte gang i gode samtaler om betydningen af god mental sundhed med målgruppen.

  • Du kender til og kan evt. hjælpe målgruppen på vej til relevante/meningsfulde fællesskaber i lokalsamfundet.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med ABC for mental sundhed på dit arbejde eller i din fritid.

Vil du vide mere?

Det er Folkesundhed i Slagelse Kommune, der står bag ambassadøruddannelsen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til:

  • Pernille Vibe Hansen
    Projektleder på ABC for mental sundhed
    pvhan@slagelse.dk 
Siden er sidst opdateret 22. november 2019