Sundhedsprofilen

Hvordan har du det? Det blev en række borgere i Slagelse Kommune spurgt om i starten af 2021. Svarene bliver samlet i Sundhedsprofilen, hvor danskernes sundhed, sygdom og trivsel skal kortlægges.

Hvert fjerde år udarbejder Region Sjælland en sundhedsprofil af borgerne i regionen. Den bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der beskriver borgernes trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom, som de selv oplever det.

I sundhedsprofilen oplyser borgerne om deres sundhedsadfærd i forhold til:

  • rygning
  • fysisk aktivitet
  • madvaner
  • alkoholforbrug
  • ønske om at ændre vaner
  • selvvurderet helbred
  • trivsel
  • kroniske sygdomme

Der bliver lavet sundhedsprofiler for hele landet, den enkelte region og den enkelte kommune. 

Rapporter for Sundhedsprofilen 2021

På Regions Sjællands hjemme kan du læse resultaterne fra undersøgelsen i 2021og de foregående år.

På hjemmesiden Danskernes sundhed kan du se og sortere resultater for hele landet:

Om Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen 2021 er den fjerde undersøgelse af sin art i Region Sjælland. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017, hvilket nu giver mulighed for at følge ændringer i borgernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Derved kan vi få fornemmelse af, om der er en effekt af de indsatser, der er blevet gennemført på sundhedsområdet.

Sundhedsprofilen
Siden er sidst opdateret 11. maj 2022