Det særlige sundhedskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort
 • Hvem kan få det særlige sundhedskort?

  Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i folkeregistret.

  Du kan få det særlige sundhedskort, hvis du:

  • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land.
  • arbejder på et skib.
  • studerer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.
  • er dansk offentlig ansat, diplomat eller er ansat ved international organisation.
  • modtager ydelser fra Danmark.

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det særlige sundhedskort og udsteder kortet.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du har brug for hjælp

  Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svar på borger.dk/saerligtsundhedskort.

  Her kan du:

  • søge om at få det særlige sundhedskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det særlige sundhedskort.

  Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 9. marts 2022