Sygesikring for udlændinge i Danmark

Borgere, der er tilmeldt folkeregistret, har ret til offentlige sundhedsydelser

Sygesikring for udlændinge i Danmark
 • Udlændinge, der flytter til Danmark

  Enhver person, der har bopæl i Danmark (dvs. er tilmeldt folkeregistret), har ret til alle offentlige sundhedsydelser. Dine rettigheder dokumenteres ved sundhedskortet, som du får fra din bopælskommune.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Udlændinge, der arbejder – men ikke bor - i Danmark

  Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land (dvs. medlemslandene i EU samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, kan du være berettiget til et særligt sundhedskort. Kortet giver dig mulighed for behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre.

  Det særlige sundhedskort udstedes for op til to år ad gangen og er som udgangspunkt gratis.

  Hvis du mister eller ødelægger sundhedskortet, koster det 215 kr. (2022) at få et nyt.

  Du kan også have ret til det blå EU-sygesikringskort.

  Hvordan får jeg det særlige sundhedskort?

  Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du søge Udbetaling Danmark om at få det særlige sundhedskort.

  Du kan læse om det særlige sundhedskort og søge om kortet her på borger.dk.

  Hvordan får jeg det blå EU-sygesikringskort?

  Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du også søge Udbetaling Danmark om det blå EU-sygesikringskort. Du skal bruge en selvbetjeningsløsning, hvis du har NemID/MitID. Ellers kan du få en papirblanket ved at kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Udlændinge, der befinder sig i Danmark

  Hvis du opholder dig i Danmark og bliver syg, vil regionen opkræve betaling for både akut og fortsat sygehusbehandling.

  Der kan dog være undtagelser til, at du skal betale for behandlingen, fx hvis:

  • Du er omfattet af reglerne i EU-forordningen og EU-retten generelt eller Danmarks internationale eller bilaterale aftaler
  • Du har bopæl i et af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland eller Island)
  • Du har bopæl på Færøerne eller Grønland, (der kan dog opkræves betaling for fortsat sygehusbehandling)
  • Du kan dokumentere, at du er under 18 år på behandlingstidspunktet

  Er du i tvivl, om du skal betale for en behandling, kan du få rådgivning og vejledning om dine rettigheder og muligheder ved en af regionernes patientvejledere. Du kan finde en samlet oversigt over patientvejlederne her:

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvem får dækket hjemtransport?

  Du kan få dækket merudgiften til din hjemtransport, hvis:

  • du kommer fra et nordisk land og er sygeforsikret i det pågældende land, og hjemtransporten er ordineret af en læge tilknyttet det danske sundhedsvæsen.

  Andre må selv betale udgifterne til hjemtransporten.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Er der altid 6 ugers ventetid på sygesikringen, når man kommer fra udlandet til Danmark?

  Nej, der er ikke ventetid, du er omfattet af den danske sygesikring, når du er registreret i Folkeregistret.

 • Hvis jeg flytter til Slagelse Kommune, hvordan ved jeg så hvilken læge jeg får?
  Lægevalget vil fremgå af dit sundhedskort.

  Når du laver flytningen, vil du have mulighed for at vælge hvilke læge du ønsker.

  Der kan dog være tilfælde hvor du ikke har fået den læge du ønsker. Det kan være du har valgt en læge med lukket patienttilgang m.v.
 • Kan jeg vælge en læge som har lukket for tilgang?

  I disse tilfælde skal du ikke søge lægens accept:

  • Jeg skal vælge læge i forbindelse med, at jeg fylder 15 år, og jeg ønsker at skifte til denne læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt
  • Min ægtefælle eller øvrige samboende er tilmeldt lægen eller klinikken. Samboende defineres som ugifte samlevende (også af samme køn). Det omfatter ikke voksne børn, der har samme adresse som deres forældre.
  • Jeg overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus, og lægen er den læge, som jeg senest var tilmeldt som gruppe 1 sikret
  • Jeg er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (værnepligt eller fængselsophold) – og lægen er den læge, jeg havde før den midlertidige fraflytning
  • Jeg er flyttet på plejehjem, og vil gerne tilknyttes plejehjemmets fasttilknyttede læge
  • Jeg er flyttet på et § 108 botilbud, og vil gerne tilknyttes botilbuddets fasttilknyttede læge

  I disse tilfælde skal du søge lægens accept:

  • Der findes ikke to læger eller klinikker med åbent for tilgang inden for 5/15 km, og jeg vælger derfor en læge med lukket patienttilgang inden for 5/15 km
  • Afstanden til valgte læge eller klinik er mere end 5/15 km og lægen eller klinikken har lukket for tilgang
 • Hvorfor er det blå sygesikringsbevis ikke trykt på bagsiden af det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)?

  Det er ikke alle, der har ret til et gult sundhedskort, der også har ret til det blå EU-sygesikringsbevis og omvendt.

  Det blå EU-sygesikringsbevis skal jf. EU-reglerne have en udløbsdato, det har det gule sundhedskort ikke.

Siden er sidst opdateret 9. marts 2022