Valg af læge

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang. Gør det digitalt eller book tid til personlig betjening

Lægeskift

Lægeskift skal gøres digitalt. Vær opmærksom på, hvis afstanden er mere end 15 km fra din bopæl, fraskriver du dig retten til at lægen kommer på hjemmebesøg.

Book tid hos Borgerservice

Har du ikke mulighed for, at lave lægeskiftet digitalt, skal du booke en tid til personlig betjening

Læge med lukket patienttilgang

Hvis du ønsker en læge, som har lukket patienttilgang, skal du opfylde nogle kriterier, for at kunne blive tilmeldt.

Valg af læge
 • Vælg læge

  Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

  Lægevalg og flytning
  Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

  Du kan vælge læge på ny, hvis du:
  • flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).
  • flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge og ikke bor i hovedstadsområdet.

  Du kan vælge en læge, der har lukket for tilgang af patienter, hvis lægen indvilger heri.
  Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. 

  Regler for hjemmebesøg

  Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

  Valg af læge på plejehjem eller bosted

  Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan skifter jeg læge?

  Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvad koster det at skifte læge?

  Det er gratis at skifte læge, hvis:

  • din nuværende læge lukker sin praksis
  • din nuværende læges praksis deles i flere
  • du skifter læge i forbindelse med en flytning
  • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge

  Ellers koster det 215 kr. (2022), at skifte læge.

  Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet. 

  Tidligere var det gratis at skifte læge i nogle bestemte måneder, men det er ikke længere muligt. I forbindelse med lukning/ændring af praksis, er lægeskift først gratis, når du har modtaget brev fra regionen.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

  På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

  • lægens træffetider
  • lægens køn og alder
  • om lægen tager imod nye patienter
  • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
  • om der er handicapvenlige adgangsforhold
  • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
  • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.
  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Er det muligt at beholde nuværende læge når jeg flytter fra en anden kommune?

  Hvis du flytter til en adresse der ligger mindre end 15 km. fra din læge, kan du blot vælge den læge du hidtil har benyttet. 

  Er der mere end 15 km til din læge, skal du være opmærksom på, at du fraskriver dig retten til at lægen kommer ud på hjemmebesøg.

 • Hvis jeg flytter til Slagelse Kommune, hvordan ved jeg så hvilken læge jeg får?
  Lægevalget vil fremgå af dit sundhedskort.

  Når du laver flytningen, vil du have mulighed for at vælge hvilke læge du ønsker.

  Der kan dog være tilfælde hvor du ikke har fået den læge du ønsker. Det kan være du har valgt en læge med lukket patienttilgang m.v.
 • Kan jeg vælge en læge som har lukket for tilgang?

  I disse tilfælde skal du ikke søge lægens accept:

  • Jeg skal vælge læge i forbindelse med, at jeg fylder 15 år, og jeg ønsker at skifte til denne læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt
  • Min ægtefælle eller øvrige samboende er tilmeldt lægen eller klinikken. Samboende defineres som ugifte samlevende (også af samme køn). Det omfatter ikke voksne børn, der har samme adresse som deres forældre.
  • Jeg overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus, og lægen er den læge, som jeg senest var tilmeldt som gruppe 1 sikret
  • Jeg er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (værnepligt eller fængselsophold) – og lægen er den læge, jeg havde før den midlertidige fraflytning
  • Jeg er flyttet på plejehjem, og vil gerne tilknyttes plejehjemmets fasttilknyttede læge
  • Jeg er flyttet på et § 108 botilbud, og vil gerne tilknyttes botilbuddets fasttilknyttede læge

  I disse tilfælde skal du søge lægens accept:

  • Der findes ikke to læger eller klinikker med åbent for tilgang inden for 5/15 km, og jeg vælger derfor en læge med lukket patienttilgang inden for 5/15 km
  • Afstanden til valgte læge eller klinik er mere end 5/15 km og lægen eller klinikken har lukket for tilgang
 • Min læge har smidt mig ud, kan jeg skifte læge gratis?

  Ja, men for at det skal være gebyrfrit, skal lægen skrive til Regionen, at lægen ikke længere ønsker dig som patient.

  Når sagen er behandlet, vil du modtage en skrivelse fra Regionen, om at du skal skifte læge indenfor en uge.

  Hvis du vælger at skifte læge inden afgørelsen fra Regionen koster det et gebyr på kr. 215 kr. (2022)

 • Hvorfor er det blå sygesikringsbevis ikke trykt på bagsiden af det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)?

  Det er ikke alle, der har ret til et gult sundhedskort, der også har ret til det blå EU-sygesikringsbevis og omvendt.

  Det blå EU-sygesikringsbevis skal jf. EU-reglerne have en udløbsdato, det har det gule sundhedskort ikke.

 • Er der altid 6 ugers ventetid på sygesikringen, når man kommer fra udlandet til Danmark?

  Nej, der er ikke ventetid, du er omfattet af den danske sygesikring, når du er registreret i Folkeregistret.

 • Hvor lang sagsbehandlingstid er der på sundhedskort?

  Sagsbehandlingstiden er på maks. 10 dage.

  Når du bestiller et sundhedskort eller laver lægeskift digitalt, går der ca. 14 dage før du modtager det i din postkasse.

  Hvis lægeskiftet skal behandles, kan der godt gå 2-3 uger før du har dit nye sundhedskort hjemme i postkassen.

 • Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at få en læge med lukket patienttilgang?

  I disse tilfælde skal du ikke søge lægens accept:

  • Jeg skal vælge læge i forbindelse med, at jeg fylder 15 år, og jeg ønsker at skifte til denne læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt
  • Min ægtefælle eller øvrige samboende er tilmeldt lægen
  • Jeg overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus, og lægen er den læge, som jeg senest var tilmeldt som gruppe 1 sikret
  • Jeg er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (værnepligt eller fængselsophold) – og lægen er den læge, jeg havde før den midlertidige fraflytning
  • Jeg er flyttet på plejehjem, og vil gerne tilknyttes plejehjemmets fasttilknyttede læge
  • Jeg er flyttet på et § 108 botilbud, og vil gerne tilknyttes botilbuddets fasttilknyttede læge

  I disse tilfælde skal du søge lægens accept:

  • Der findes ikke to læger eller klinikker med åbent for tilgang inden for 5/15 km, og jeg vælger derfor en læge med lukket patienttilgang inden for 5/15 km
  • Afstanden til valgte læge eller klinik er mere end 5/15 km og lægen eller klinikken har lukket for tilgang
 • Koster det noget at skifte læge?

  Nej, ikke hvis du opfylder en af nedenstående kriterier

  • Der er ændringer i praksis
  • Flytning
  • Hvis lægen ikke længere ønsker, at have dig som patient