Valg af læge

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang. Gør det digitalt eller book tid til personlig betjening

Lægeskift

Lægeskift skal gøres digitalt. Vær opmærksom på, hvis afstanden er mere end 15 km fra din bopæl, fraskriver du dig retten til at lægen kommer på hjemmebesøg.

Book tid hos Borgerservice

Har du ikke mulighed for, at lave lægeskiftet digitalt, skal du booke en tid til personlig betjening

Læge med lukket patienttilgang

Hvis du ønsker en læge, som har lukket patienttilgang, skal du opfylde nogle kriterier og lægen skal godkende tilmeldingen.

Valg af læge
 • Vælg læge

  Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

  Find behandler på sundhed.dk (nyt vindue)

  Lægevalg og flytning
  Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

  Du kan vælge læge på ny, hvis du:
  • flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).
  • flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge og ikke bor i hovedstadsområdet.

  Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. Vær opmærksom på at valg af læge med lukket for patienttilgang kan kræve accept fra lægen. 

  Regler for hjemmebesøg

  Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

  Valg af læge på plejehjem eller bosted

  Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

  Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan skifter jeg læge?

  Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvad koster det at skifte læge?

  Det er gratis at skifte læge, hvis:

  • din nuværende læge lukker sin praksis
  • din nuværende læges praksis deles i flere
  • du skifter læge i forbindelse med en flytning
  • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge.

  Ellers koster det 205 kr. (2020) at skifte læge.

  Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet. 

  Tidligere var det gratis at skifte læge i nogle bestemte måneder, men det er ikke længere muligt. I forbindelse med lukning/ændring af praksis, er lægeskift først gratis, når du har modtaget brev fra regionen.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

  På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

  • lægens træffetider
  • lægens køn og alder
  • om lægen tager imod nye patienter
  • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
  • om der er handicapvenlige adgangsforhold
  • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
  • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.
  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Er det muligt at beholde nuværende læge når jeg flytter fra en anden kommune?

  Hvis du flytter til en adresse der ligger mindre end 15 km. fra din læge, kan du blot vælge den læge du hidtil har benyttet. 

  Er der mere end 15 km til din læge, skal du være opmærksom på, at du fraskriver dig retten til at lægen kommer ud på hjemmebesøg.

 • Hvis jeg flytter til Slagelse Kommune, hvordan ved jeg så hvilken læge jeg får?
  Lægevalget vil fremgå af dit sundhedskort.

  Når du laver flytningen, vil du have mulighed for at vælge hvilke læge du ønsker.

  Der kan dog være tilfælde hvor du ikke har fået den læge du ønsker. Det kan være du har valgt en læge med lukket patienttilgang m.v.
 • Kan jeg vælge en læge som har lukket for tilgang?
  Ja det kan godt lade sig gøre, der er dog nogle kriterier der skal være opfyldt.
  • Ægtefælle, samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse er tilmeldt samme læge
  • Overgår fra gruppe 2 og har hidtil brugt pågældende læge.
  • Er flyttet tilbage efter midlertidig fraflytning (fængselsophold eller værnepligt)
  • Du skal vælge læge i forbindelse med, at du fylder 15 år, og du ønsker at skifte til den læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt.
  • Jeg flytter, og der findes ikke 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km.

  Ved nogen læger kræver det dog lægens underskrift på blanketten "Tilmelding til læge med lukket patienttilgang"

 • Min læge har smidt mig ud, kan jeg skifte læge gratis?

  Ja, men for at det skal være gebyrfrit skal du have en skrivelse fra lægen, om at lægen ikke længere ønsker at have dig som patient.

  Har du ikke denne skrivelse koster det et gebyr på 205 kr. (2020)

 • Hvorfor er det blå sygesikringsbevis ikke trykt på bagsiden af det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)?

  Det er ikke alle, der har ret til et gult sundhedskort, der også har ret til det blå EU-sygesikringsbevis og omvendt.

  Det blå EU-sygesikringsbevis skal jf. EU-reglerne have en udløbsdato, det har det gule sundhedskort ikke.

 • Er der altid 6 ugers ventetid på sygesikringen, når man kommer fra udlandet til Danmark?

  Nej, der er ikke ventetid, du er omfattet af den danske sygesikring, når du er registreret i Folkeregistret.

 • Hvor lang sagsbehandlingstid er der på sygesikring?

  Sagsbehandlingstiden er på maks. 10 dage.

  Fra du bestiller et sundhedskort til du har det hjemme i postkassen, går der ca. 14 dage.

  Ved fx et lægeskift, kan der derfor godt gå 24 dage før du har dit nye sundhedskort hjemme i postkassen.

   

 • Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at få en læge med lukket patienttilgang?

  Du kan kun blive tilmeldt hvis du opfylder en af kriterierne

  • Jeg skal vælge læge i forbindelse med, at jeg fylder 15 år, og jeg ønsker at skifte til denne læge, som den ene af mine forældre er tilmeldt.
  • Min ægtefælle, samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse er tilmeldt lægen.

  • Jeg overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus og har hidtil brugt pågældende læge.

  • Jeg er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (højskoleophold, værnepligt mv.)

  • Jeg flytter, og der findes ikke 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km.

 • Koster det noget at skifte læge?

  Nej, ikke hvis du opfylder en af nedenstående kriterier

  • Der er ændringer i praksis
  • Flytning
  • Hvis lægen ikke længere ønsker, at have dig som patient