Gadelys og trafiklys

Oplever du problemer med gadelys eller trafiklys så fortæl os det, så det kan blive lavet.

Kommunen står for planlægning og anlæg af gadelys og trafiklys i samarbejde med SK Forsyning.

Om gadelys og trafiklys
 • Fejl på trafiklys

  Mangler et trafiklys lys, eller er det gået i stykker, så meld det til os via selvbetjening.

  Husk at skulle et trafikkryds have nedbrud i trafiklyset, så gælder reglen om højre vigepligt, hvis der ikke er sat skilte op.

 • Manglende lys i gadelampe

  Lyser en gadelampe ikke, så meld det til os via selvbetjening.

  Dermed hjælper du os med at holde opsyn i gaden, så vi kan få lavet det igen hurtigst muligt.

  Tændetider for gadelys

  Om vinteren tænder gadelamperne tidligere om aftenen end om sommeren på grund af mørkets frembrud. De er også tændt længere om morgenen.

  For at spare strøm slukker hver anden gadelampe i bestemte tidsrum om natten, hvor vi har vurderet, at der er mindst trafik og dermed mindst behov.

 • Gadelys på private fællesvej

  På private fællesveje betaler grundejerne langs vejen eller brugerne af vejen normalt for gadelys.

  Kun i enkelte særlige tilfælde betaler kommunen. Er du i tvivl om, hvem der skal betale for gadelys på din vej, kan du kontakte os:

Siden er sidst opdateret 4. maj 2021