Regler for parkering

Reglerne for parkering gælder i hele Slagelse Kommune, hvor der er afmærket med byzonetavler (E55/E56) for tættere bebygget område.

Slagelse Kommune har i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lavet en bekendtgørelse om standsning og parkering i Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune er der ikke andre særlige restriktioner for parkering, udover det der er nævnt herunder.

§ 1

Reglerne i denne bekendtgørelse finder alene anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje, gader, parkeringspladser og private fællesveje.

§ 2

Indenfor tættere bebygget område må et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg standse og parkere delvist på fortov, med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjet længderetning, hvis dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§ 3

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg må i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00, indenfor tættere bebygget områder, kun parkere, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg kan være følgende:

  • Lastbiler
  • Busser
  • Campingvogne
  • Autocampere
  • Påhængskøretøjer (herunder påhængsvogn, sættevogn, påhængsredskab og trailere)
  • Motorredskaber
  • Traktorer  

§ 4

Kølebiler, der under parkering i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00, har bilens kølegenerator i funktion, indenfor tættere bebygget område, skal benytte parkeringspladsen på Industrivej 36 i Skælskør.

§ 5

Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 750 kg (campingvogne, trailere mv.) må i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00, indenfor tættere bebygget område, ikke parkere på offentlige veje, gader, parkeringspladser og private fællesveje.

Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

§ 7

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a.

§ 8

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 6. maj 2014 og ophæver samtidig tidligere udstedte lokale bekendtgørelser om standsning og parkering i Slagelse Kommune.

Siden er sidst opdateret 20. august 2018