Plakater

Valgplakater har ens regler over hele landet. Andre typer plakater skal du søge tilladelse til at hænge op.

Valgplakater

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du se regler for valgplakater:

Andre plakater - søg om tilladelse

Med kommunens tilladelse kan du få lov til at hænge plakater op med et kulturelt eller forebyggende formål, fx cirkus, trafiksikkerhed, musik og lignende.

Plakaterne må kun hænge i et tættere bebygget område, dvs. indenfor byzonetavlerne.

Du søger tilladelse til at hænge plakater op via selvbetjening.

Regler for ophængning

  • Plakater må ikke hænge nærmere end 10 meter fra vejkryds og rundkørsler
  • Plakater må kun hænge i lysmaster
  • Ophængning må kun ske med sejlgarn eller plastiksnore uden metalindlæg
  • Plakaterne skal hænge mindst 2,20 m over gadeniveau med underkanten og mindst 1,50 m under laveste elledning med overkanten
  • Plakaterne må højst have en størrelse på 1,20 x 0,60 m og skal være monteret på pap eller lignende
  • Plakaterne må ikke hænge på træer, ledningskasser, læskærme, broer, kommunale ejendomme, i rundkørsler og vejkryds eller udenfor byzonetavlerne

Tidsfrister

  • Plakaterne må højst hænges op 2 uger før arrangementet
  • Plakater og bånd skal være fjernet 1 uge efter den aktuelle hændelse angivet på plakaten

Plakater i strid med ovennævnte – eller ved plakater hvor frist for nedtagning er overskredet - bliver fjernet af Slagelse Kommune for arrangørens regning.