Private fællesveje

Private fællesveje er veje, der ikke er kommune- eller statsveje, og som bruges af andre end den, der ejer den jord, vejen ligger på. Fx kan det være små boligveje.

Der findes flere forskellige typer veje: kommuneveje, statsveje, private fællesveje og privatveje.

 • Private veje er veje, der kun bruges af den, der ejer jorden, som vejen ligger på
 • Private fællesveje kan fx være små boligveje, fordi der er flere brugere af vejen ud over den, der ejer jorden, hvorpå vejen ligger

Slagelse Kommune er vejmyndighed på private fællesveje. Det betyder, at kommunen skal sørge for, at lovgivningen bliver overholdt.

Mere om private fællesveje
Spørgsmål og svar
 • Bor jeg på en privat fællesvej?

  Kontakt os på e-mail og vi tjekker det for dig:

 • Jeg vil gerne have, at min private fællesvej bliver kommunevej. Hvad gør jeg?

  Slagelse Kommune optager kun i særlige tilfælde private fællesveje som kommuneveje. Vejen skal opfylde en række krav.

  Skriv til os på e-mail, hvorfor du synes, din vej skal optages som kommunevej.

 • Må jeg lægge sten på vejen for at forhindre parkering?

  Du må ikke placere sten på private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder uden tilladelse fra kommunen.

  Tilladelse til at placere sten

  Kommunen giver normalt ikke tilladelse til at lægge sten på vejen, da de kan være til fare for trafikken.

  Du kan dog søge om tilladelse via e-mail:

  Private fællesveje på landet

  På private fællesveje på landet bestemmer du og de andre grundejere selv, om I vil lægge sten på vejen. Kommunen anbefaler dog, at I ikke gør det, da det kan være til fare for trafikken.

  Kommunen kan bede om, at stenene bliver fjernet, hvis de udgør en betydelig fare for trafikken.

  Brug eftergivende materiale

  Vi anbefaler, at du i stedet for sten bruger eftergivende materialer som fx gummisteler, tynde træhegn eller hvide kantpæle.

 • Må jeg sætte skilte op på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du søge Slagelse Kommune om tilladelse til at sætte skilte op på din vej.

  Sådan søger du tilladelse til skilte

  Du søger tilladelse via e-mail:

  Skriv i din ansøgning

  • Hvilke type skilte du vil have
  • Hvad du gerne vil opnå med skiltene
  • Hvor mange af grundejerne langs vejen, der er enige i, at I skal have skiltene

  Skilte på private fællesveje

  På private fællesveje på landet skal du søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op.

 • Må jeg lave bump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du følge en bestemt procedure, hvis du vil lave hastighedsdæmpning på din vej. Derfor har vi lavet en trin-for-trin guide at følge.

  På private fællesveje på landet må du gerne lave bump eller lignende, hvis du og de andre brugere af vejen er enige om det. Det skal dog laves på en måde, så det ikke er til fare for trafikken. I vejreglerne kan du læse mere om, hvordan du kan gøre det.

 • Jeg ejer det areal, den private fællesvej ligger på. Hvad betyder det?

  Som udgangspunkt har det ingen betydning, hvem der ejer det areal, vejen ligger på. Dog skal du i nogle tilfælde give tilladelse til, at andre, der ikke allerede bruger vejen, får lov til det.

  Du betaler normalt ikke ejendomsskat af det areal, som vejen ligger på.

  Skriv til os på e-mail, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder som grundejer.

 • Der er nogen, der parkerer ulovligt på vejen. Hvad gør jeg?

  Det er kun Politiet, der kan give parkeringsbøder. Kommunen har ikke selv en parkeringsvagt.

  Du skal melde den ulovlige parkering til politiet på tlf. 114.

 • Der er nogen, der har lagt sten langs vejen, sat skraldespande, containere, byggematerialer eller brænde på vejen. Hvad gør jeg?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder må man ikke lægge eller stille ting på vejen uden kommunens tilladelse. Er der ikke givet en tilladelse, kan kommunen kræve, at tingene bliver fjernet.

  Kontakt os på e-mail, hvis du vil tjekke, om der er givet tilladelse:

  På private fællesveje på landet kan kommunen kun kræve materialer og ting fjernet, hvis de gør, at vejen ikke er i en forsvarlig stand.

 • Nogen har spærret vejen, så jeg ikke kan komme ind. Hvad gør jeg?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder må man ikke spærre en vej uden kommunens tilladelse. Er der ikke givet tilladelse, kan kommunen kræve afspærringen fjernet.

  Skriv til os på e-mail, hvis du vil tjekke, om der er givet en tilladelse:

  På private fællesveje på landet skal du kontakte Politiet, hvis du mener, at vejen er afspærret ulovligt.

Siden er sidst opdateret 12. november 2020