Vedligeholdelse af privat fællesvej

En privat fællesvej skal ifølge loven holdes i en forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

Vejen skal vedligeholdes, så den er god og sikker nok til den type trafik, der er på den. Fx behøver en lille grusvej på landet, hvor der hovedsageligt kører traktorer, ikke være i en lige så god stand som en asfalteret vej i byen, hvor der kører mange personbiler og cyklister.

I byer, landsbyer og sommerhusområder

 • Private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal vedligeholdes af dem, der ejer grunde ud til vejen

Vurderer kommunen, at vejen ikke er vedligeholdt ordentligt, kan vi give et påbud til jer grundejere om, at vejen skal sættes i stand. I påbuddet vil der være en frist for, hvornår arbejdet skal være udført. Bliver vejen ikke sat i stand inden fristen, kan vi i sidste ende udføre arbejdet og sende regningen til jer grundejere.

Uenighed om udgifter

Er vejen i dårlig stand, og kan I som grundejere ikke blive enige om, hvordan udgifter til at vedligeholde skal fordeles, kan I bede om, at vi laver en fordeling.

Vi vil lave en fordeling baseret på reglerne i loven. Reglerne giver ikke altid en fordeling, der virker retfærdig. Det er derfor altid bedst, hvis I selv forsøger at blive enige om en fordeling, I synes, er rimelig.

På landet

 • Private fællesveje på landet skal vedligeholdes af dem, der bruger vejen

Kan I ikke blive enige om, hvordan vejen skal vedligeholdes, og hvordan udgifterne skal fordeles, kan I bede om, at vi laver et vejsyn.

Vi vil ved et vejsyn fordele udgifterne efter, hvor meget hver person bruger vejen, hvor meget de slider på vejen, og hvilken stand, de ønsker, vejen skal have.

Spørgsmål og svar
 • Bor jeg på en privat fællesvej?

  Kontakt os på e-mail og vi tjekker det for dig:

 • Er min vej vedligeholdt godt nok?

  På landet skal vejen være vedligeholdt, som de, der bruger vejen, selv ønsker. Dog kan postmanden og skraldemanden nogle gange kræve, at vejen skal vedligeholdes bedre.

  I byer, landsbyer og sommerhusområder kan I bruge nedenstående liste til at tjekke standarden på vejen:

  • Der må ikke være trafikfarlige huller, dvs. meget store eller dybe huller i kørebane og fortov
  • Fliser og kantsten må ikke vippe meget eller være så ujævne, at de er til fare for fodgængere
  • Afløbsriste må ikke være sunket, ligge skævt eller være gået i stykker i en sådan grad, at de er til fare for fodgængere og cyklister
  • Hæk og beplantning må ikke vokse ud over matrikelgrænsen
 • Mine naboer og jeg er ikke enige om, hvordan vejen skal vedligeholdes. Hvad gør jeg?

  Bruger du en privat fællesvej på landet, kan du bede kommunen om at lave et vejsyn.

  Bor du ud til en privat fællesveje i en by, landsby eller i et sommerhusområde, kan du bede kommunen om at lave et vejsyn. Kommunen kan dog kun lave vejsynet, hvis vi vurderer, at vejen er i en for dårlig stand. Er vejen i god stand, må vi ikke lave et vejsyn.

 • Må jeg lægge sten på vejen for at forhindre parkering?

  Du må ikke placere sten på private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder uden tilladelse fra kommunen.

  Tilladelse til at placere sten

  Kommunen giver normalt ikke tilladelse til at lægge sten på vejen, da de kan være til fare for trafikken.

  Du kan dog søge om tilladelse via e-mail:

  Private fællesveje på landet

  På private fællesveje på landet bestemmer du og de andre grundejere selv, om I vil lægge sten på vejen. Kommunen anbefaler dog, at I ikke gør det, da det kan være til fare for trafikken.

  Kommunen kan bede om, at stenene bliver fjernet, hvis de udgør en betydelig fare for trafikken.

  Brug eftergivende materiale

  Vi anbefaler, at du i stedet for sten bruger eftergivende materialer som fx gummisteler, tynde træhegn eller hvide kantpæle.

 • Må jeg sætte skilte op på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du søge Slagelse Kommune om tilladelse til at sætte skilte op på din vej.

  Sådan søger du tilladelse til skilte

  Du søger tilladelse via e-mail:

  Skriv i din ansøgning

  • Hvilke type skilte du vil have
  • Hvad du gerne vil opnå med skiltene
  • Hvor mange af grundejerne langs vejen, der er enige i, at I skal have skiltene

  Skilte på private fællesveje

  På private fællesveje på landet skal du søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op.

 • Må jeg lave bump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du følge en bestemt procedure, hvis du vil lave hastighedsdæmpning på din vej. Derfor har vi lavet en trin-for-trin guide at følge.

  På private fællesveje på landet må du gerne lave bump eller lignende, hvis du og de andre brugere af vejen er enige om det. Det skal dog laves på en måde, så det ikke er til fare for trafikken. I vejreglerne kan du læse mere om, hvordan du kan gøre det.

 • Der er nogen, der har lagt sten langs vejen, sat skraldespande, containere, byggematerialer eller brænde på vejen. Hvad gør jeg?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder må man ikke lægge eller stille ting på vejen uden kommunens tilladelse. Er der ikke givet en tilladelse, kan kommunen kræve, at tingene bliver fjernet.

  Kontakt os på e-mail, hvis du vil tjekke, om der er givet tilladelse:

  På private fællesveje på landet kan kommunen kun kræve materialer og ting fjernet, hvis de gør, at vejen ikke er i en forsvarlig stand.

 • Jeg vil gerne have, at min private fællesvej bliver kommunevej. Hvad gør jeg?

  Slagelse Kommune optager kun i særlige tilfælde private fællesveje som kommuneveje. Vejen skal opfylde en række krav.

  Skriv til os på e-mail, hvorfor du synes, din vej skal optages som kommunevej.

Siden er sidst opdateret 6. november 2019