Snerydning og saltning

Vi har folk på vagt døgnet rundt og følger løbende med i udviklingen i perioden 15. oktober til 15. april.

Når det sner kraftigt i længere tid, er det ofte svært at holde alle veje åbne og sikre 24 timer i døgnet.

Vi prioriterer først og fremmest sikkerhed og fremkommelighed på store veje med mest trafik.

Spørgsmål og svar
 • Hvornår saltes og ryddes vejene for sne?

  Kommunens veje er prioriteret i fire klasser. Vejklassen afgør, hvornår en vej bliver saltet og ryddet for sne.

  Klasse I-veje

  • De største og mest trafikerede veje
  • Fx motorveje, indfaldsveje, omfartsveje, veje til hospitalet eller brandstationer mv.
  • Saltes når der er tegn på glatføre
  • Sneryddes så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener

  Klasse II-veje

  • Veje som er bindeled mellem gennemfartsveje og lokalveje
  • Fx veje mellem byer eller kvarterer i større byer, veje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser mv.
  • Saltes og ryddes for sne minimum mellem kl. 05.00–22.00

  Klasse III-veje

  • Lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik
  • Fx boligveje og veje på landet, øvrige P-pladser mv.
  • Saltes og ryddes for sne hvis klasse I-II-veje er klaret og kun mellem kl. 05.00-22.00

  Klasse IV-veje

  • Øvrige veje
  • Fx veje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje
  • Saltes normalt ikke. Ryddes for sne, når der er et meget stort behov, hvis klasse I-II-III-veje er klaret
  • Målet er at holde dem farbare, så ved sne og glatføre må man færdes med forsigtighed på disse veje.
 • Hvilken vejklasse er min vej?

  Kommunens veje er inddelt i fire klasser. Du kan på vores kort se, hvilken klasse en vej har. Klasserne på kortet er de gældende.

 • Salter kommunen vejene inden frosten kommer?

  Når der er varsel om frost, salter vi de mest trafikerede veje, inden vejtemperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindre salt.

  Derudover følger kommunen en overordnet plan for saltning, hvor vejene er inddelt i fire klasser.

 • Saltes og ryddes der sne på cykelstier og gangstier?

  Ja, generelt salter og rydder kommunen sne på de mest trafikerede offentlige cykelstier og gangstier mellem kl. 5.00 og 22.00.

  Kommunen følger en overordnet plan for saltning og snerydning, hvor stierne er inddelt i klasser. Klassen afgør, hvornår en sti bliver saltet og ryddet for sne.

  Klasse I

  • Stien ryddes for sne døgnet rundt og saltes præventivt, inden det bliver glat

  Klasse II

  • Stien saltes, når glatføre er konstateret, og ryddes for sne mellem kl. 5.00 og 22.00
  • Grusstier saltes og ryddes ikke

  Du kan i kommunens vinter- og renholdelsesregulativ læse om, hvad klassen konkret betyder for en sti.

 • Saltes og ryddes der sne ved offentlige bygninger?

  Ja, kommunen er også grundejer og skal på samme måde som alle andre sørge for at holde fortove og indkørsler fri for is og sne.

  Kommunen salter og rydder sne ved skoler, børnehaver, ældrecentre og andre offentlige bygninger. De fleste steder er det den enkelte institution, som står for arbejdet.

 • Hvordan kontakter jeg kommunens vintervagt?

  Vi opfordrer til, at du bruger Giv et praj via selvbetjening. Især ved spørgsmål til vejklasser er det en fordel. Vi svarer så hurtigt, vi kan.

  Når sneen kommer, har kommunen travlt med at rydde og styre indsatsen. Det kan derfor være svært at få fat i os på telefonen.

  Tlf. 58 57 34 66 - kun åben mellem kl. 8.00 og 14.00 under og efter snefald fra 1. november til 31. marts.

  Vidste du

  • at vi hvert år afsætter 11 mio. kr. på budgettet, men at der på grund af meget sne i 2010 blev brugt 32 mio. kr.
  • at det tager ca. 3,5 time at gennemføre en saltning på vejklasserne I-II-III
  • at vi på en gennemsnitsvinter bruger 4.000 ton salt, hvilket svarer til, hvad der kan være på 130 store lastbiler
  • at når alt materiel er ude at køre, så er 100 køretøjer på vejene
  • at når vi rydder sne med alt materiel, bruger vi ca. 70.000 kr./ time
  • at der i sæsonen altid er overvågning af vejene, for at du kan komme sikkert frem
  • at vi har tre målestationer for glatføre, hvor vi kan følge vejenes tilstand
 • Rydder kommunen private fællesveje for sne?

  På landet og i flere villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder derfor ikke sne på private fællesveje.

  Hvis du bor på en privat fællesvej og gerne vil have vejen ryddet for sne, er det dig og de andre grundejere langs vejen, der skal gøre det.

  Samme grundejerpligter

  Du har de samme pligter til at rydde sne og salte eller gruse fortovet ud for din grund som grundejere på kommuneveje.

 • Hvilke pligter har jeg for at rydde sne og salte på min grund?
  I vintertiden har du pligt til at rydde for sne og salte eller gruse ud for din ejendom. Du skal også fjerne istapper.
  Grundejerpligter for at salte og rydde sne
Siden er sidst opdateret 8. december 2021