Fribussen BLÅ mod Dalmose over Slots Bjergby eller Sørbymagle

Fribussen BLÅ er en af Slagelse Kommunes gratis busser. Bussen kører i ringrute fra Slagelse busstation over Slotsbjergby - Flakkebjerg - Dalmose - Sørbymagle til Slagelse busstation.

Brugerundersøgelse

Ligesom der tidligere er lavet en brugerundersøgelse for Fribussen LILLA, er det nu tid for en brugerundersøgelse for de to nye fribusser: Fribussen BLÅ og Fribussen RØD. 

Planlagte ændringer

Få e-mail ved planlagte ændringer. Tryk på 'Abonnér på denne side nederst i den grå boks. Vi kan kun give besked om planlagte ændringer; ikke ved pludseligt opståede forsinkelser.

Ruten vist på et digitalt kort

Zoom ind og tryk på et stoppested for at se bussens afgangstider derfra.

Minuttallene i køreplanen

Tiderne i køreplanen er afgangstider (undtagen i Slagelse). I forhold til Dalmose Skole betyder det, at bussen om morgenen ankommer til skolen ca. 10 min. før afgangstiden i køreplanen. 

Køreplan for Fribussen BLÅ rute A - Slagelse busstation over Sørbymagle - se flere stop under print
Slg. 
bus-st. afg.
BilkaRo-stedHvile-bjerg SkoleVolle-rupDal-mose Skole

Flakke
bjerg Skole

Får-drupHas-høj SkoleSlg.
bus-st. ank.
06.30 06.40 06.45 06.55 07.00 07.15 07.25 07.30 07.40 08.00

 Bus A kører kun om morgenen. 

Køreplan for Fribussen BLÅ rute B - Slagelse busstation over Slotsbjergby - se flere stop under print
Slg. 
bus-st. afg.

Næst-ved/
Han-sens

Has-høj Sko-leFår-drupFlak-ke
bjerg Skole
Dal-mose SkoleVol-le-rupHvile-bjerg SkoleRo-stedSlg.
bus-st. ank.
08.10 08.18 08.30 08.40 08.45 08.55 09.10 09.15 09.25 09.40
 09.50  09.58 10.10 10.20 10.25 10.35 10.50 10.55 11.05 11.20
11.30  11.38 11.50 12.00 12.05 12.15 12.30 12.35 12.50 13.00
13.10  13.18 13.30 13.40 13.45 13.55 14.10 14.15 14.30 14.40
14.50  14.58 15.10 15.20 15.25 15.35 15.50 15.55 16.05 16.20
16.30  16.38  16.50  17.00 17.05  17.15  17.30 17.35 17.45 18.00

Bus B kører hele dagen. 

Print køreplanen i A4-format

Denne version af køreplanen viser flere stoppesteder. Fribussen stopper derudover ved alle busstoppesteder i byerne, og der er vinkestop uden for byerne.

Hvem kan køre med bussen?

Bussens hovedformål er at transportere skoleelever, men Fribussen er et gratis tilbud til alle! Alle er velkomne til at køre med.

Øvrige busser og Rejseplanen 

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 27. september 2021