Hastighedsdæmpning på private fællesveje

På private fællesveje er det grundejere langs vejen, og brugerne af vejen, der skal lave hastighedsdæmpning.

Det er bedst og mest enkelt, hvis I i grundejerforeningen eller vejlavet er enige om at lave hastighedsdæmpning på jeres vej. Er I blevet enige, skal I søge kommunen om tilladelse.

Som hjælp har vi lavet en trin-for-trin guide, der forklarer, hvordan I søger, og I hvilken rækkefølge.

Trin-for-trin guide
 • Trin 1 - Bliv enige

  Undersøg om de andre beboere og grundejere langs vejen også gerne vil have hastighedsdæmpning. Hvis I har et vejlav eller en grundejerforening, kan du fx tage sagen op der.

  På en privat fællesvej skal I selv betale for projektet og den efterfølgende vedligeholdelse. Det er derfor vigtigt, at I også snakker om økonomien, inden I ansøger.

 • Trin 2 - Lav en projektskitse

  Tegn en skitse over det, I godt kunne tænke jer at lave. På skitsen skal I vise, hvilken type hastighedsdæmpning, I vil lave, og hvor den skal være. Hvis I vil have skilte, skal I vise, hvilken type det skal være, og hvor de skal stå.

  Projektet skal opfylde vejreglerne for hastighedsdæmpende foranstaltninger.

  Har du problemer med at forstå vejreglerne, så spørg os om hjælp. Det er dog jer selv, der skal lave tegninger og beskrive projektet. Slagelse Kommune laver som udgangspunkt ikke projektbeskrivelsen for jer.

  Vær særligt opmærksom på, at

  • hvis I vil have et skilt med en hastighedsbegrænsning, er det et krav i vejreglerne, at man ikke kan køre på vejen med en højere hastighed, end den der er skiltet med.
  • tænke over hvad det vil koste at vedligeholde de hastighedsdæmpende foranstaltninger, I vælger.
  • man skal kunne se de hastighedsdæmpende foranstaltninger om natten. Brug derfor reflekser eller lamper.
  • tænke på trafiksikkerhed. Hvis nogen skulle komme til at køre ind i jeres hastighedsdæmpende foranstaltninger, skal der være mindst mulig risiko for at komme til skade. Brug derfor materialer, der giver efter, hvis de bliver påkørt.

  Sammen med jeres skitse skal I også beskrive, hvorfor I vil lave projektet, og hvad I vil opnå med det. Fortæl også om, hvor mange af grundejerne langs vejen, der ønsker projektet, og om I har et vejlav eller en grundejerforening.

  Send jeres projektbeskrivelse og skitse til:

 • Trin 3 - Foreløbig godkendelse

  Før I kan lave hastighedsdæmpning, skal projektet godkendes af både Slagelse Kommune og Politiet.

  Vi kigger projektet igennem og vurderer, om vi kan give en foreløbig godkendelse. Hvis det ikke kan godkendes, vil I blive bedt om at rette projektet til.

  Når vi mener, at projektet kan godkendes, ansøger vi Politiet om deres foreløbige godkendelse.

 • Trin 4 - Find ud af prisen

  Når I har fået en foreløbig godkendelse, skal I finde ud af, hvad det vil koste at gennemføre projektet. I kan enten få en privat entreprenør til at lave arbejdet eller gøre det selv.

  Hvis I tidligere har fundet ud af, hvad projektet vil koste, så husk at tjekke priserne igen, hvis der er blevet ændret i projektet i trin 3.

 • Trin 5 - Underskriftsindsamling

  I skal lave en indsamling af underskrifter, hvor alle dem, der bliver berørt af projektet (alle der bruger vejen eller ejer grunde ud til vejen), skal skrive under på, at de har set projektskitsen og prisoverslaget, og om de er for eller imod projektet. 

  Har I en grundejerforening eller et vejlav, kan I nøjes med sende et referat fra det møde, hvor I har besluttet, at I gerne vil gennemføre projektet. Hvis der er personer, der bruger vejen eller ejer grunde ud til vejen, og som ikke er medlem af vejlavet eller grundejerforeningen, skal I huske også at få deres underskrift.

  Underskrifter/mødereferat skal sendes til:

 • Trin 6 - Endelig godkendelse

  Slagelse Kommune vurderer, om der kan gives en endelig tilladelse til projektet. Det vil bl.a. komme an på, hvor stor tilslutning der er blandt brugere og grundejerne. Hvis det ikke er alle, der går ind for projektet, vil vi vurdere, hvor stor en belastning projektet vil være for dem – fx i udgifter til fremtidig vedligeholdelse.

  Vi vil enten godkende projektet eller give et afslag. Afgørelsen vil blive sendt ud til alle dem, der bliver berørt af beslutningen.

  Vi giver en frist for klager over beslutningen.

  Hvis vi godkender projektet, vil der i tilladelsen stå en række krav. Det kan fx være, at projektet skal være udført inden en bestemt dato.

 • Trin 7 - Udførelse af projektet

  Er jeres projekt godkendt, kan I gå i gang med at udføre det. Vi anbefaler dog kraftigt, at I venter med at begynde, til klagefristen i tilladelsen er overskredet, og en evt. klagesag er afsluttet.

  Hvis det er nødvendigt at grave i vejen som en del af projektet, skal I første undersøge, om der er ledninger i vejen. Det kan være el, vand, kloak eller lignende.

  Find ledningsoplysninger:

  Herefter skal I eller entreprenøren søge om tilladelse til at grave.

  Når projektet er helt færdigt, skal I færdigmelde det til os på:

Spørgsmål og svar
 • Bor jeg på en privat fællesvej?

  Kontakt os på e-mail og vi tjekker det for dig:

 • Jeg vil gerne have, at min private fællesvej bliver kommunevej. Hvad gør jeg?

  Slagelse Kommune optager kun i særlige tilfælde private fællesveje som kommuneveje. Vejen skal opfylde en række krav.

  Skriv til os på e-mail, hvorfor du synes, din vej skal optages som kommunevej.

 • Må jeg lægge sten på vejen for at forhindre parkering?

  Du må ikke placere sten på private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder uden tilladelse fra kommunen.

  Tilladelse til at placere sten

  Kommunen giver normalt ikke tilladelse til at lægge sten på vejen, da de kan være til fare for trafikken.

  Du kan dog søge om tilladelse via e-mail:

  Private fællesveje på landet

  På private fællesveje på landet bestemmer du og de andre grundejere selv, om I vil lægge sten på vejen. Kommunen anbefaler dog, at I ikke gør det, da det kan være til fare for trafikken.

  Kommunen kan bede om, at stenene bliver fjernet, hvis de udgør en betydelig fare for trafikken.

  Brug eftergivende materiale

  Vi anbefaler, at du i stedet for sten bruger eftergivende materialer som fx gummisteler, tynde træhegn eller hvide kantpæle.

 • Må jeg sætte skilte op på min vej?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder skal du søge Slagelse Kommune om tilladelse til at sætte skilte op på din vej.

  Sådan søger du tilladelse til skilte

  Du søger tilladelse via e-mail:

  Skriv i din ansøgning

  • Hvilke type skilte du vil have
  • Hvad du gerne vil opnå med skiltene
  • Hvor mange af grundejerne langs vejen, der er enige i, at I skal have skiltene

  Skilte på private fællesveje

  På private fællesveje på landet skal du søge politiet om tilladelse til at sætte skilte op.

 • Jeg ejer det areal, den private fællesvej ligger på. Hvad betyder det?

  Som udgangspunkt har det ingen betydning, hvem der ejer det areal, vejen ligger på. Dog skal du i nogle tilfælde give tilladelse til, at andre, der ikke allerede bruger vejen, får lov til det.

  Du betaler normalt ikke ejendomsskat af det areal, som vejen ligger på.

  Skriv til os på e-mail, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder som grundejer.

 • Der er nogen, der parkerer ulovligt på vejen. Hvad gør jeg?

  Det er kun Politiet, der kan give parkeringsbøder. Kommunen har ikke selv en parkeringsvagt.

  Du skal melde den ulovlige parkering til politiet på tlf. 114.

 • Nogen har spærret vejen, så jeg ikke kan komme ind. Hvad gør jeg?

  På private fællesveje i byer, landsbyer og sommerhusområder må man ikke spærre en vej uden kommunens tilladelse. Er der ikke givet tilladelse, kan kommunen kræve afspærringen fjernet.

  Skriv til os på e-mail, hvis du vil tjekke, om der er givet en tilladelse:

  På private fællesveje på landet skal du kontakte Politiet, hvis du mener, at vejen er afspærret ulovligt.

Siden er sidst opdateret 12. juni 2020